קורסי הכנה לבחינות של הרשות לניירות ערך

קורס בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית

יפתח בפברואר 2021

סטודנטים לתואר ראשון
הקורס מיועד לסטודנטים בשנה ג’ כקורס בחירה בשוק ההון או בניהול או כקורס נוסף לתואר, בהיקף 2 נ”ז
לפרטים יש לפנות לגב’ ירדן בלנקי במייל: yardenbk@mta.ac.il
סטודנטים לתואר שני
יכולים להירשם לקורס כקורס פטור או כקורס נוסף לתואר, בהיקף 2 נ”ז
לפרטים יש לפנות לגב’ טל אנגלוביץ: talag@mta.ac.il
בוגרי האקדמית תל־אביב-יפו
יכולים להירשם לקורס כ”שומעים חופשיים”.
לפרטי הרישום יש לפנות לגב’ איילת תירוש במייל: ayelette@mta.ac.il

*פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.
**ההרשמה לבחינות עצמן תעשה ישירות על ידי הסטודנטים מול הרשות לניירות ערך.
***יש לקרוא באתר הרשות לניירות ערך על כלל הדרישות לקבלת רישיונות אלו.

banner

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin