קורסי הכנה לבחינות של הרשות לניירות ערך

קורס בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית

יפתח ב-3.3.2020

סטודנטים לתואר ראשון
הקורס מיועד לסטודנטים בשנה ג’ כקורס בחירה בשוק ההון או בניהול או כקורס נוסף לתואר, בהיקף 2 נ”ז
לפרטים יש לפנות לגב’ ירדן בלנקי במייל: yardenbk@mta.ac.il.
סטודנטים לתואר שני
יכולים להירשם לקורס כקורס פטור או כקורס נוסף לתואר, בהיקף 2 נ”ז
לפרטים יש לפנות לגב’ מיכל גביש במייל: michalga@mta.ac.il.
בוגרי האקדמית תל־אביב-יפו
יכולים להירשם לקורס כ”שומעים חופשיים”.
לפרטי הרישום יש לפנות לגב’ איילת תירוש במייל: ayelette@mta.ac.il.

קורס הכנה לבחינה במקצועית א’

יפתח באוגוסט 2020
לפרטים נוספים יש לפנות לגב’ חלי פלד במייל: helih@mta.ac.il

קורס הכנה לבחינה במקצועית ב’

יפתח בנובמבר 2020
לפרטים נוספים יש לפנות לגב’ חלי פלד במייל: helih@mta.ac.il

בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ובחינה במקצועית א’ נדרשות לצורך קבלת רישיון ליועץ השקעות ורישיון למשווק השקעות.
בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, בחינה במקצועית א’ ובחינה במקצועית ב’ נדרשות לצורך קבלת רישיון למנהל תיקי השקעות.

*פתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים.
**ההרשמה לבחינות עצמן תעשה ישירות על ידי הסטודנטים מול הרשות לניירות ערך.
***יש לקרוא באתר הרשות לניירות ערך על כלל הדרישות לקבלת רישיונות אלו.

יותר בטוח מיום פתוח

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin