קורסי הכנה לבחינות של הרשות לניירות ערך

קורס בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית

יפתח במהלך סמסטר ב’ תשפ”ג

סטודנטים לתואר ראשון
הקורס מיועד לסטודנטים בשנה ג’ כקורס בחירה בשוק ההון או בניהול או כקורס נוסף לתואר, בהיקף 2 נ”ז

סטודנטים לתואר שני
יכולים להירשם לקורס כקורס פטור או כקורס נוסף לתואר, בהיקף 2 נ”ז

*פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.
**ההרשמה לבחינות עצמן תעשה ישירות על ידי הסטודנטים מול הרשות לניירות ערך.
***יש לקרוא באתר הרשות לניירות ערך על כלל הדרישות לקבלת רישיונות אלו.

banner