קורס התנסותי star icon

פסיכולוגיה (.B.A)

חונכות טיפולית בין תרבויות – כולנו יחד

מרצה
ד"ר דפנה פלטי
מייל
paltidaf@mta.ac.il
  • התנסות בעלת אופי טיפולי תוך שימת דגש על היבטים בין-תרבותיים (ובפרט – המפגש הערבי-יהודי) בעבודה הפסיכולוגית.
  • למידה על תהליכי בניית זהות והשתיכות תרבותית הן באמצעות ליווי בקבוצה של תלמידים צעירים בקהילה סביב השאלות הללו, והן באמצעות התמודדות עם מפגש בין תרבותי בין הסטודנטים לבין עצמם.
  • הקניית ידע תיאורטי וכלים לעבודה פסיכולוגית רגישה לתרבות.
  • השתתפות בתוכנית התערבות עם תרומה ייחודית לקהילה, בבית הספר הדו לשוני “כולנא-יחד” ביפו.
  • התנסות בהתערבות רגשית במסגרת חינוכית-בית ספרית.
  • צמיחה והתפתחות מיקצועית ואישית

הקורס מציע היכרות מעמיקה עם המשמעויות של עבודה פסיכולוגית רגישה לתרבות, בדגש על מפגש בין תרבותי בין יהודים לערבים ביפו. הקורס ישלב עבודה מעשית התנדבותית ביפו  – חונכות לקבוצת תלמידים בבית הספר הדו לשוני, יחד עם למידה אקדמית של היבטים הקשורים בעבודה זו. המפגש והנוכחות של שני המגזרים יבואו לידי ביטוי בקורס בכל הרמות – גם בקבוצת הילדים (הערבים והיהודים), גם בקבוצת הסטודנטים (היהודים והערבים), וגם בהדרכה של הפסיכולוגיות החינוכיות (ערביה ויהודיה) שתלוונה את הפרוייקט.

לימודים סדירים וסיום חובות שנה א’ תואר ראשון במדעי ההתנהגות. הסטודנטים ירשמו יעברו לאחר שיעברו ראיון קבלה לקורס.

banner