רוצה להיות דירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות?

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

קורס דירקטורים

מנהלת אקדמית
ד"ר רחל כאליפא

דירקטורים נדרשים כיום לידע נרחב והבנה מעמיקה בעולם העסקים, המשפט, שוק ההון, החשבונאות והכלכלה. דירקטור מקצועי נדרש לארגז כלים ומיומנויות מקצועיות המאפשרות יכולת קבלת החלטות ניטרליות ונכונות, תוך הבנת היבטי האחריות המשפטית והאישית הכרוכה בתפקיד. במסגרת לימודי הקורס הסטודנטים יקבלו ידע רחב ומגוון שיכשיר אותם לתפקיד הדירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות.
דרישות קדם: חשבונאות

נושאי הלימוד

 • תפקידו של הדירקטור וחובת הזהירות החלות על הדירקטור
 • היבטים כלכליים, חשבונאיים ופיננסיים בעבודת הדירקטוריון
 • ניהול סיכוני אשראי והגנות מפני חובות לקוחות
 • ניהול הון חוזר והון חוזר תפעולי, ניהול תזרים מזומנים
 • עקרונות יסוד בפירוק והבראת חברות
 • חוק חדלות פירעון
 • ממשל תאגידי- חשיפה לרגולציה, ביטוח דירקטורים, משפט ומוניטין
 • התנהלות הדירקטוריון האפקטיבי, סוגיות מרכזיות ומחקרים בתחום
 • הערכת שווי חברות בתנאי אי ודאות
 • ניהול סיכונים וביקורת פנים
 • אחריות הדירקטור להובלת האסטרטגיה עסקית וחדשנות בדירקטוריון
 • מאפייני חברות ציבוריות, שקיפות ודיווח, הנפקות, תשקיפים, אחריות הדירקטורים
 • מיזוגים ורכישות כמהלך אסטרטגי ובראי הרשות לתחרות
 • שיווק תדמיתי של תאגיד, שקיפות ומשמעויות תקשורתיות של החלטות הדירקטוריון מניסיונו של דירקטור בכיר
 • סימולציה של ישיבת דירקטוריון: הלכה למעשה
ד"ר רחל כאליפא ראשת מסלול שוק ההון בתואר ראשון בכלכלה וניהול וראשת ההתמחות באסטרטגיה, יזמות וחדשנות בתואר השני במנהל עסקים ד”ר רחל אזוראל כאליפא הינה ראשת מסלול שוק ההון בתואר הראשון ומרצה בתואר השני. היא מלמדת קורסים מתקדמים במימון כגון: הערכת שווי חברות ותורת ההשקעות, וקורסים באסטרטגיה...

מרצים אורחים בקורס הדירקטורים

ד"ר רועי שלם
ד”ר רועי שלם
דוקטור לכלכלה מאוניברסיטת ת”א. מרצה באוניברסיטת תל-אביב ובמרכז הבינתחומי בהרצליה .מומחה בניתוח כלכלי של היבטי תחרות, רגולציה והגבלים עסקיים, חוות דעת כלכליות לתביעות משפטיות; הערכות שווי חברות וכדאיות עסקאות; הערכת שווי נגזרים ומכשירים פיננסיים מורכבים, לרבות שווי הוגן של חוב; ניהול סיכונים ותיקוף מודלים פיננסיים; מומחה ביישום פתרונות מתחום תורת המשחקים, לרבות ניתוח מכרזים. שותף מייסד נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע”מ.

 

עו"ד שלום (שולי) גולדבלט
עו”ד שלום (שולי) גולדבלט
שותף מייסד במשרד גולדבלט גינדס יריב –עורכי דין. מומחה בתחום חדלות פירעון, הסדרי חוב ופשיטות רגל. בעל תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת תל אביב, ובוגר תואר שני (בהצטיינות) במינהל עסקים, מסלול במימון שוק הון ובנקאות, האוניברסיטה העברית, ירושלים. עו”ד גולדבלט מרצה מן החוץ בקורס חדלות פירעון ושיקום כלכלי של חברות (Corporate Reorganization).

 

ד"ר שלומית זוטא
פרופ’ שלומית זוטא
סיימה דוקטורט במימון באוניברסיטת ניו יורק (NYU), לאחר שהשלימה תואר ראשון במתמטיקה עיונית ותואר שני בחקר ביצועים, שניהם מאוניברסיטת תל אביב. בנוסף לעבודתה כמרצה בכירה במכללה, שלומית מכהנת כיושבת ראש מינהלת “עמיתים”, קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר אשר מונה להן מנהל מיוחד. בעבר לימדה שלומית במוסדות אקדמיים מן השורה הראשונה בארץ ובחו”ל, ובהם אוניברסיטאות ניו יורק ומרילנד בארה”ב ואוניברסיטת תל אביב. תחום המחקר שלה הוא ממשל תאגידי, ובפרט – עבודת הדירקטוריון וועדת הביקורת.
ב-17 השנים האחרונות היא מכהנת בדירקטוריונים ובוועדות השקעה של חברות פיננסיות, ציבוריות וממשלתיות, כמו גם בוועדת ההשקעות של הקרן הלאומית למדע. היא חברה בחבר הנאמנים של המרכז לפיתוח ע”ש פנחס ספיר אשר באוניברסיטת תל אביב. כמו כן שימשה ככלכלנית הראשית של רשות ניירות ערך בשנת 2006-2007, ולאחר מכן שימשה כיועצת חיצונית של הרשות.

banner