קורס התנסותי star icon

קורסים כלליים

מנהיגות, מנהיגים וקבלת החלטות

מרצה
מר עובד יחזקאל
דוא"ל
Oved.Ye@Tara-il.com

הקורס יבחן תהליכי קבלת החלטות אצל מנהיגים בישראל. מדינת ישראל מתמודדת מאז הקמתה עם אתגרים מורכבים בתחומי הביטחון, מדיניות החוץ, הכלכלה והחברה.

הקורס יכיר מודלים של תהליכי קבלת החלטות בתחומים אלה, בממשל הדמוקרטי באפן כללי, ובמקרה הישראלי באופן פרטני, במטרה להקנות לסטודנטים כלים שיאפשרו להסביר, לאפיין ולנתח אירועים בחברה הישראלית, בהישען על תהליכי קבלת ההחלטות שיתנהלו לגביהם.

בכל מפגש יתקיים שיח של המרצה עם האורח ותינתן אפשרות להשתתפות הסטודנטים.

מפגשי הפתיחה והסיום של הקורס יהיו מפגשים תיאורטיים. מהשיעור השלישי, הסטודנטים יפגשו במהלך הקורס, לסירוגין, עם מנהיגים ישראלים שעמדו במוקד תהליכי קבלת החלטות. כל מפגש ינותח ויבחן בשיעור שלאחריו.

אין דרישות קדם

ההרשמה בעיצומה