קורס התנסותי star icon

חברה – פוליטיקה (.B.A)

הגנרציה של ערך חברתי: חונכות גנרטיבית

מרצה
פרופ' חן למפרט
ההרשמה לקראת סיום

6086*

mirsham@mta.ac.il

ותמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin