רוצים להשפיע על החברה הישראלית ועל העתיד שלנו?

תואר ראשון בחברה - פוליטיקה (.B.A)

התכנית בחברה-פוליטיקה

דקן
פרופ' אסף מידני
ראשת המגמה לסוציולוגיה
ד"ר גרסיאלה טרכטנברג
משך התכנית
3 שנים
מתכונת הלימודים
לימודי יום
סוג התואר
.B.A

מה לומדים בתואר ראשון בחברה-פוליטיקה

מטרת התכנית היא להקנות לסטודנטים מיומנות בנושאים הקשורים לתחומי הממשל, הפוליטיקה, החברה והקשר ביניהם. בעזרת הידע שירכשו בתחומי מדע המדינה וסוציולוגיה יוכלו הסטודנטים לבחון תהליכים פוליטיים וחברתיים ולהשוותם לתהליכים עכשוויים המתרחשים בסביבתם ובעולם הרחב. מושם דגש מיוחד על החברה הישראלית ועל הפוליטיקה הישראלית במבט השוואתי. במסגרת זו עוברים הסטודנטים גם התנסות מעשית מודרכת.

במרכז התכנית עומדים קורסי יסוד בנושאים הבאים: סדרי שלטון וממשל בישראל ובעולם, פוליטיקה בינלאומית, תהליכים חברתיים בישראל במבט השוואתי וכן תרבות ופוליטיקה. בהמשך הלימודים מתבקשים הסטודנטים לבחור בהתמחות באחד מהתחומים הבאים: חברה אזרחית, מדיניות ציבורית ופוליטיקה בינלאומית. במסגרת מסלולי ההתמחות נחשפים הסטודנטים לגישות עיוניות מתקדמות ולעולם העשייה.

 

אופייה של תכנית הלימודים מאפשרת לבוגרים שלנו להשתלב בשוק העבודה מיד בסיום התואר.
לאחר שנתיים בהם הסטודנטים נחשפים למגוון תחומי הלימוד, בשנה השלישית הם מתפנים לבחירת התחום שמעניין אותם ומביאים אותו לידי ביטוי ברמה המעשית והמחקרית

ההתנסות המקצועית במהלך התואר לה זוכה כל סטודנט מאפשרת דריסת רגל ממשית בשוק העבודה.

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ”ז. התכנית מורכבת מקורסי חובה, קורסי תשתית, קורסי בחירה, התמחות מקצועית וסמינר.

סמסטר א' - קורסי חובה
 • קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה
  + נ"ז: 2
 • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
  + נ"ז: 4
 • מבוא למדע המדינה
  + נ"ז: 4
 • מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לסטטיסטיקה
 • מבוא ליחסים בינלאומיים
  + נ"ז: 4 דרישה ללימוד מקביל בקורס: מבוא למדע המדינה
סמסטר ב' - קורסי חובה
 • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
 • מבוא לפוליטיקה השוואתית
  + נ"ז: 4
 • מבוא לסטטיסטיקה
  + נ"ז: 5
 • מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'
 • מבוא לאנתרופולוגיה
  + נ"ז: 4
סמסטר א' - קורסי חובה
 • שיטות מחקר כמותניות
  + נ"ז: 5 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לסטטיסטיקה
 • מבוא לממשל ולמדיניות - ציבורית א'
  + נ"ז: 2
 • תולדות הרעיון הפוליטי א'
  + נ"ז: 2 דרישות ציון עובר בקורס: מבוא לטטיסטיקה
 • תיאוריות סוציולוגיות א'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לסוציולוגיה וחברה ב'
 • מבוא לתולדות המזה"ת בעת 3 - החדשה
  + נ"ז: 3
סמסטר ב' - קורסי חובה
 • שיטות מחקר איכותניות
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לסוציולוגיה וחברה ב', שיטות מחקר כמותניות
 • תולדות הרעיון הפוליטי ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תולדות הרעיון הפוליטי א'
 • מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית א'
 • המשטר במדינת ישראל
  + נ"ז: 4
 • תיאוריות סוציולוגיות ב'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: תיאוריות סוציולוגיות א
סמינר
 • סמינר שנתי
  + הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'. הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). הסמינר מקנה 4 נ"ז. דרישות קדם: ציון עובר בקורס תיאוריות סוציולוגיות א' ושיטות מחקר איכותניות
 • התמחות מקצועית
  + נ"ז: 6 התמחות מקצועית : התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים, התמחות מקצועית במנהל ציבורי (ציון עובר /לימוד במקביל בקורס: מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית), התמחות מקצועית בארגונים בינלאומיים (ציון עובר / לימוד במקביל בקורס: מבוא ליחסים בינלאומיים)
סמסטר א'
 • כלכלה ללא כלכלנים
  + נ"ז: 2
 • מבוא לשלטון מקומי
  + נ"ז: 2
 • סביבה ופוליטיקה
  + נ"ז: 2
 • סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטיני
  + נ"ז: 4
סמסטר ב'
 • דת ומדינה בישראל
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • ה (אי-) סדר העולמי החדש: דפוסים ותמורות
  + נ"ז: 2
 • כלכלה פוליטית
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: כלכלה ללא כלכלנים
 • מדיניות החוץ של ישראל
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא למדע המדינה
 • קבלת החלטות וקביעת מדיניות
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה א'
  + נ"ז: 2
 • חיים בעיר - אנתרופולוגיה אורבנית
  + נ"ז: 2
 • ריבוד מוביליות ואי שוויון
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • רפואה, בריאות וחברה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • תיאוריות פמיניסטיות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'
 • המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי החברה ב'
  + נ"ז: 2
 • כלכלה פוליטית
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: כלכלה ללא כלכלנים
 • מדיניות תרבות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • סוציולוגיה של החינוך
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • אוכל ופוליטיקה
  + נ"ז: 2
 • אמנות, תקשורת ופוליטיקה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: תיאוריות סוציולוגיות א'
 • אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאות
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • בית והעדר בית בישראל
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • הון, שלטון וצדק חברתי
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • הרוסים באים, הרוסים באים
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • סדנא: דמוקרטיה וחופש: ההקשר הישראלי
  + נ"ז: 2
 • סדנת מפגשים פמיניסטיים
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: סדנא מקבילה לקורס "תיאוריות פמיניסטיות". מספר מקומות מוגבל.
 • ספרות ופוליטיקה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
 • על פוליטיקה של דיבור ושתיקה
  + נ"ז: 2
 • צרכנות, חברה ומדיניות ציבורית
  + נ"ז: 2
 • רצון העם-בחירות והצבעה בישראל במבט משווה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: פוליטיקה השוואתית ו/או המשטר במדינת ישראל
 • תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראל
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב', מבוא לאנתרופולוגיה
סמסטר ב'
 • אסלאם ותרבות המערב
  + נ"ז: 2
 • גלובליזציה ותקשורת
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב
 • האיחוד האירופי: מוסדות והליכים
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא ליחסים בינלאומיים (ניתן גם ללמוד את הקורס במקביל)
 • היסודות הפילוסופים של התאוריה הכלכלית
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'
 • הרעיון הציוני והמחשבה הלאומית היהודית
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'
 • מדיניות החוץ של ארה"ב
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא למדע המדינה
 • מדע, פוליטיקה וחברה
  + נ"ז: 2
 • ממשל וניהול ציבורי בעידן הדיגיטלי
  + נ"ז: 2
 • סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • סוציולוגיה של אי-אימהּות ואימהּות
  + נ"ז: 2
 • קולנוע ופוליטיקה
  + נ"ז: 2
 • קריאה למצטיינים
  + נ"ז: 2 מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה משנה ג' . הנחיות לגבי הגשת מועמדות ותהליך הקבלה יימסרו לקראת הרישום.
 • רפואה, מגדר, פריון
  + נ"ז: 2
סמסטר קיץ
 • מגדר ולאומיות
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • אמפתיה ושינוי חברתי
  + נ"ז: 2
 • הגאון באומנות
  + נ"ז: 2
 • היכולת להאמין
  + נ"ז: 2
 • חונכות גנרטיבית חלק א'
  + נ"ז: 2
 • יהודים ערבים-דיאלוג קונפליקט ויחסים
  + נ"ז: 4
 • מיסטיקה ורציונליות
  + נ"ז: 2
 • מיתוס ופנטזיה בדמיון התרבותי
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • המהפכה התרבותית של שנות ה- 60
  + נ"ז: 2
 • חונכות גנרטיבית חלק ב'
  + נ"ז: 2
 • מבוא לאסתטיקה
  + נ"ז: 2
 • מבוא לחשיבה ביקורתית
  + נ"ז: 2
 • מבוא לקיימות
  + נ"ז: 2
 • מימזיס-אמנות כחיקוי המציאות
  + נ"ז: 2
 • תרבויות המזרח בעיניים מערביות
  + נ"ז: 2 דרישת קדם לקורס: מיתוס ופנטזיה בדמיון התרבותי

האקדמית מעניקה מלגה מיוחדת בשיעור מחצית שכר לימוד יסודי לתואר ראשון (למעט תשלומים נלווים) בגין הלימודים בשנת הלימודים תשפ”א למתקבלים במעמד “סטודנט מן המניין” לשנה א’ בעלי ציון משולב של 630 לפחות ששנת הלימודים תשפ”א היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

למידע נוסף לחצו כאן

תכניות נוספות בחברה-פוליטיקה

בוגרי חברה-פוליטיקה

עבד אבו שחאדה

תואר ראשון בחברה- פוליטיקה (.B.A)

חבר מועצת העיר תל אביב יפו, עיריית תל אביב- יפו

בוגר בית הספר לממשל וחברה

רון פאר
רון פאר

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (B.A)

מנהל בית ספר ללימודי שפות, School-New

הפך את הקושי האישי שלו למצוא עבודה מתאימה – למסלול קרייריסטי ייחודי

שלי קורנבוים
שלי קורנבוים

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

שליחה

"גיליתי שבשליחות תהיה לי הזדמנות להשפיע ולהיאבק בשיח האנטישמי והאנטי ישראלי, שיח שמוצא את דרכו להצבעות בעד חרם על ישראל".

נועה לביא
ד”ר נועה לביא

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (B.A)

מרצה וראש התוכנית ללימודי צעירים באקדמית

"אני מרגישה סיפוק רב מההוראה ומהקשר עם הסטודנטים...וגם בכך שהצלחתי להגשים את חלומי לחקור"

נדב אבנרי
נדב אבנרי

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (B.A)

מנהל המרכז הקהילתי "דב הוז"

"מבחינתי הלימודים במכללה היו הנקודה שבה החלטתי (בינתיים) שבמגזר הציבורי אני רוצה להיות"

ניר כהן
ניר כהן

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

הקים את מחלקת קשרי חוץ באקדמית

"הייתה חוויה סטודנטיאלית שהיא יוצאת דופן באזור המרכז, היינו חבר'ה מאד מגובשים שהיינו גם באגודה וגם במועדון הדיבייט"

ליעד אורתר
ליעד אורתר

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

מרצה באקדמית

"ברגע שהגעתי לרחוב מלצ'ט, למבנה המכללה דאז, ידעתי שזה המקום הנכון בשבילי..."

מאי בינסטוק
מאי בינסטוק

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

מנהלת השיווק התאגידי של סמסונג ישראל

"קחו את התקופה היפה הזאת באקדמית למקומות של השראה, של תובנות ושל רכישת ניסיון".

בתמונה: קובי ברדה | קרדיט: טל גבעוני
קובי ברדה

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

דובר מנהלת הליגה לכדורגל

"עד היום אני רואה את העוצמה של הנטוורקינג שהתרחש באקדמית ולאן הוא הוביל אותי היום".

מה חדש אצלנו

קורס התנסותי. סדנת סיפור בוידאו

מנור בירמן, איש סגל החודש מבית הספר לממשל וחברה, מרחיב אופקים

◄ להמשך קריאה

NOW המגזין

מאחורי מגזין הסטודנטים האינטרנטי NOW

◄ להמשך קריאה

גלגלצ

קולות הסטודנטים של גלגלצ – מרחבת הדשא באקדמית!

◄ להמשך קריאה

הסגל האקדמי

פרופ' אסף מידני דקן בית הספר לממשל וחברה פרופ’ אסף מידני, פרופסור מן המניין, עורך-דין, מבכירי חוקרי המדינית, הניהול והמשפט הציבורי בישראל. בעל מוניטין בינלאומי אשר פרסומיו העוסקים בתחומי המדיניות הציבורית, המשפט והפוליטיקה זכו בפרסים...
ד"ר נועה לביא ראשת החטיבה לתקשורת פוליטית בתואר ראשון בבית הספר לממשל וחברה ומנהלת אקדמית של התוכנית ללימודי צעירים ד”ר לביא, מרצה בכירה, בעלת דוקטורט בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. בשנים האחרונות חקרה ד”ר לביא את שדה הטלוויזיה בישראל תוך התמקדות בשאלת הגדרת האיכות הטלוויזיונית בשדות יצור...
יום פתוח וירטואלי חמישי 23.7 בשעה 17:30

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin