קורס התנסותי star icon

חברה – פוליטיקה (.B.A)

בין שחור ללבן: החוויה והפוליטיקה של זהויות

מרצה
גב' הדס ירון מסגנה
מייל
hadasyar@mta.ac.il

זהותנו כפרטים מעוצבת על ידי הקשרים חברתיים ותרבותיים על ההגדרות והקטגוריות השונות שבהן כגון מגדר, מעמד או גיאוגרפיה. אותן הגדרות וקטגוריות הן חלק ממערך יחסי כוחות בחברה ובתרבות ומאידך נחוות על ידי הפרטים ונוצרות על ידיהן בשגרת חייהם ובמהלך חייהם.
בקורס זה נעמיד במרכז את המרכיב הפיזי של הצבע או הבדלים אחרים המוגדרים כפיזיים כצד בזהותנו, המכונים בהקשרים תרבותיים אחרים גם כ”גזע”. נשאל כיצד ומדוע חברות מנסחות הבדלים פיזיים בין קבוצות שונות, מה הקשר בין הגדרת הבדלים תרבותיים וחברתיים להגדרתם של הבדלים פיזיים, מה מקומה של ההיסטוריה וההשפעה הבין תרבותית ביצירת הבדלים אלו, וכיצד הפרטים חווים ופועלים ביחס אליהן. נעמוד על המשמעויות הפוליטיות של ניסוח הבדלים אלו ביצירת מיעוטים אפלייה ואי שיוויון.

כקורס התנסותי נעודד את הסטודנטים לא רק לדון באופן אקדמי וחווייתי בנושא זה אלא גם לשלב את הלימוד בקורס עם עשייה התנדבותית מכוונת שינוי חברתי במסגרת ארגון פרוייקט או קהילה הקשורה בסוגיית השונות והגדרת מיעוט על רקע זה, ובמקביל לחבר את התובנות מתוך העשייה אל הניתוח האקדמי בדיון בהרצאות ברפרטים וכתיבת העבודות. בשטח, במסגרת הארגונים הפרוייקטים והקהילות הסטודנטים/יות ייתנסו בעשייה חינוכית, לוביסטית אומנותית ואחרת מתוך רשימה של ארגונים וקהילות במאגר הקורס אשר מתאמת הארגונים תתאם ותעמוד איתם בקשר או שאינן אך קיבלו את אישור המרצה, ויתמקדו בעשייה ובמחקר בנושאים הקשורים בתכני הקורס.

banner