קריאה לפעולה במרחב הציבורי

government-and-society-communities-and-leadership

חטיבה בלימודי קהילות ומנהיגות

דקן
פרופ' אסף מידני
ראשת ההתמחות
ד"ר נורית השמשוני-יפה
משך התכנית
3 שנים
מתכונת הלימודים
לימודי יום
סוג התואר
.B.A

מה לומדים בחברה-פוליטיקה עם התמחות בלימודי קהילות ומנהיגות

חטיבת לימודי קהילות ומנהיגות מוצעת כחלק בלתי נפרד מלימודי ה .B.A ב”חברה – פוליטיקה” בבית הספר לממשל וחברה, ומבוססת על הלמידה ופיתוח השיח הביקורתי בסוגיות של חברה ופוליטיקה, על הבנת הכוחות הפועלים במרחב הציבורי ומשנים קהילות במרחבים כפריים ועירוניים, בישראל ובעולם. בעידן הנוכחי ובעת של גלובליזציה מתחזק הצורך בקשר למקום וקהילה , אך אופיים של המרחבים ושל הקהילות התרחב ומשתנה תדיר. חטיבת הלימודים הייעודית בלימודי קהילות ומנהיגות מתמודדת עם אתגר זה של התארגנות, חדשנות, גיוון והכלה, ומתן כלים לפעולה.

חדשנות – פנים חדשות לקהילה מתגלים בדפוסי התארגנות חדשים במגזר הציבורי ובמודגש ברמה המקומית ובמגזר השלישי (והרביעי). הטכנולוגיה (אפליקציות ורשתות חברתיות לדוגמא) הופכת כלי המאפשר נגישות, גיוון ושיתופיות , משפיע ויוצר קהילות חדשות וחדשניות.

התארגנות – דפוסי ההתארגנות והכלים להם נדרשים כיום לקבוצות חברתיות מהמגזר השלישי(והמגזר הרביעי) לגופי ממשל (בשלטון המקומי והמרכזי) בניהול משתף של תהליכי קבלת החלטות, ולגופים עסקיים (השואפים להציג תרומתם החברתית).

גיוון והכלה- קהילות המגורים של העבר הוחלפו במגוון רחב של קהילות חלקן קטנות ומקומיות, אחרות גלובאליות. כמו גם בעיסוק בנושאים מרובים אך בכולם פן קהילתי , ובהם: חינוך (חינוך קהילתי וחינוך בקהילה), תרבות (תרבות מקומית) , תכנון פיזי ועירוניות(שיתוף ציבור בתכנון, עירוניות חדשה, התחדשות עירונית) פוליטיקה (שלטון מקומי וצמיחת תנועות שינוי), עסקים (כלכלה מקיימת, כלכלה מקומית) ועוד.

מבט על המתרחש מאיר קיום מנהיגות חדשה וקהילות מתחדשות העוסקות במגוון של תחומים כדוגמת: כלכלה, חינוך, תרבות, סביבה, בריאות, עסקים, זכויות צרכניות ועוד. בכולם ניכרת מנהיגות מובילה, קהילה ערה, הפועלת במרחב ציבורי (וירטואלי או פיזי) וקריאה לפעולה. התוכנית המוצעת תתייחס לארבעה מישורים אלו, המנהיגות, הקהילה, המרחב הציבורי והפעולה.

 

התוכנית תקנה:

 

 • הבנה מעמיקה על אופיין של קהילות ודפוסי הפעילות המשתנים, בישראל ובעולם.
 • תפתח מבט השוואתי וביקורתי .
 • תעניק כלים למנהיגות חברתית יוזמת.
 • תעניק כלים לתכנון פעולה ושינוי חברתי.


התמחות מקצועית מעשית
: במהלך לימודיהם ישתלבו הסטודנטים בהתמחות מקצועית בה יידרשו ליישם את הידע התיאורטי שרכשו בעבודת שטח בארגונים פעילים , בעבודה עם קהילה ובתוך קהילה.


ייחודה של התוכנית
צומחת מתוך עולם הידע של סוציולוגיה ומדע המדינה רב תחומית מתייחסת למגוון תחומי פעולה : חינוך קהילתי, תרבות בקהילה, פיתוח קהילות, קיימות, סיוע בינלאומי ועוד ולמגוון של אמצעי פעולה חדשניים.

החטיבה בלימודי קהילות ומנהיגות בתכנית לתואר “בוגר” בחברה-פוליטיקה במסגרת ביה”ס לממשל וחברה תפעל החל משנת הלימודים תש”פ בהיקף 16 נ”ז (8 קורסים של 2 נ”ז)התמחות מקצועית- 6 נ”ז וסמינר ייחודי לחטיבה – 4 נ”ז.

סמסטר א' (קורסי חובה בחטיבה)
 • קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה
  + נ''ז: 2
 • מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'
  + נ''ז: 2
 • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
  + נ''ז: 4
 • מבוא ליחסים בינלאומיים
  + נ''ז: 4
 • מבוא למדע המדינה
  + נ''ז: 4
 • מבוא לקהילות בעולם עכשווי
  + נ''ז: 2
סמסטר ב' (קורסי חובה בחטיבה)
 • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
  + נ''ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
 • מבוא לפוליטיקה השוואתית
  + נ''ז: 4
 • מבוא לסטטיסטיקה
  + נ''ז: 5
 • מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'
  + נ''ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'
 • מבוא לאנתרופולוגיה
  + נ''ז: 4
 • מבוא למנהיגות
  + נ''ז: 2
סמסטר א' (קורסי חובה בחטיבה)
 • שיטות מחקר כמותניות
  + נ''ז: 5 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא לסטטיסטיקה
 • תולדות הרעיון הפוליטי א'
  + נ''ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא למדע המדינה
 • תיאוריות סוציולוגיות א'
  + נ''ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית
  + נ''ז: 4
 • מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
  + נ''ז: 3
 • עסקים מנהיגות וקהילה
  + נ''ז: 2
סמסטר ב' (קורסי חובה בחטיבה)
 • שיטות מחקר איכותניות
  + נ''ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' ושיטות מחקר כמותניות
 • תולדות הרעיון הפוליטי ב
  + נ''ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: תולדות הרעיון הפוליטי א'
 • המשטר במדינת ישראל
  + נ''ז: 4
 • תיאוריות סוציולוגיות ב'
  + נ''ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: תיאוריות סוציולוגיות א'
 • אקטיביזם בסביבה רב תרבותית
  + נ''ז: 2
סמסטר א' (קורסי חובה בחטיבה)
 • חוסן קהילתי ומצבי אסון
  + נ"ז: 2
 • סמינר- הבטחות צריך לקיים
  + נ"ז: 2
 • עבודה בקהילה: יישומים טכנולוגיים
  + נ"ז: 2
 • התמחות מקצועית
  + נ"ז: 3 בארגונים קהילתיים, בשיתופי פעולה בין קהילתיים (3 סה"כ חובה )
סמסטר ב' (קורסי חובה בחטיבה)
 • רואים את השטח –מיזמים וקהילות
  + נ"ז: 2
 • פילנתרופיה וגיוס משאבים
  + נ"ז: 2
 • סמינר- הבטחות צריך לקיים
  + נ"ז: 2
 • התמחות מקצועית
  + נ"ז: 3

האקדמית מעניקה מלגה מיוחדת בשיעור מחצית שכר לימוד יסודי לתואר ראשון (למעט תשלומים נלווים) בגין הלימודים בשנת הלימודים תשפ”ב למתקבלים במעמד “סטודנט מן המניין” לשנה א’ בעלי ציון משולב של 630 לפחות ששנת הלימודים תשפ”ב היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

למידע נוסף לחצו כאן

לקביעת פגישת ייעוץ אישית לחץ כאן

להתקשר 6068*

תכניות נוספות בחברה-פוליטיקה

בוגרי חברה-פוליטיקה

עבד אבו שחאדה – ממשל וחברה
עבד אבו שחאדה

תואר ראשון בחברה- פוליטיקה (.B.A)

חבר מועצת העיר תל אביב יפו, עיריית תל אביב- יפו

בוגר בית הספר לממשל וחברה

רון פאר
רון פאר

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (B.A)

מנהל בית ספר ללימודי שפות, School-New

הפך את הקושי האישי שלו למצוא עבודה מתאימה – למסלול קרייריסטי ייחודי

שלי קורנבוים
שלי קורנבוים

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

שליחה

"גיליתי שבשליחות תהיה לי הזדמנות להשפיע ולהיאבק בשיח האנטישמי והאנטי ישראלי, שיח שמוצא את דרכו להצבעות בעד חרם על ישראל".

נועה לביא
ד”ר נועה לביא

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (B.A)

מרצה וראש התוכנית ללימודי צעירים באקדמית

"אני מרגישה סיפוק רב מההוראה ומהקשר עם הסטודנטים...וגם בכך שהצלחתי להגשים את חלומי לחקור"

נדב אבנרי
נדב אבנרי

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (B.A)

מנהל המרכז הקהילתי "דב הוז"

"מבחינתי הלימודים במכללה היו הנקודה שבה החלטתי (בינתיים) שבמגזר הציבורי אני רוצה להיות"

ניר כהן
ניר כהן

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

הקים את מחלקת קשרי חוץ באקדמית

"הייתה חוויה סטודנטיאלית שהיא יוצאת דופן באזור המרכז, היינו חבר'ה מאד מגובשים שהיינו גם באגודה וגם במועדון הדיבייט"

ליעד אורתר
ד”ר ליעד אורתר

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

מרצה באקדמית

"ברגע שהגעתי לרחוב מלצ'ט, למבנה המכללה דאז, ידעתי שזה המקום הנכון בשבילי..."

מאי בינסטוק
מאי בינסטוק

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

מנהלת השיווק התאגידי של סמסונג ישראל

"קחו את התקופה היפה הזאת באקדמית למקומות של השראה, של תובנות ושל רכישת ניסיון".

tal-givoni
קובי ברדה

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

דובר מנהלת הליגה לכדורגל

"עד היום אני רואה את העוצמה של הנטוורקינג שהתרחש באקדמית ולאן הוא הוביל אותי היום".

הסגל האקדמי

פרופ' אסף מידני פרופסור מן המניין, בית הספר לממשל וחברה פרופ’ אסף מידני, פרופסור מן המניין, עורך-דין, מבכירי חוקרי המדינית, הניהול והמשפט הציבורי בישראל. כיהן כדיקן ביה”ס לממשל וחברה באקדמית ת”א יפו בשנים 2017 – 2021. בעל...
ד"ר נורית השמשוני-יפה ראשת החוג למדע המדינה חוקרת ומרצה  בכירה במדע המדינה. הדוקטורט של ד”ר השמשוני יפה עוסק בחברה אזרחית בניגריה (האוניברסיטה העברית, ירושלים). מחקריה עוסקים ביחסים שבין מדינה וחברה, בפוליטיקה סביבתית, משבר האקלים...
banner