קורס התנסותי star icon

חברה – פוליטיקה (.B.A)

קשר אישי כשליחות: חונכות גנרטיבית א’

מרצה
פרופ' חן למפרט
דוא"ל
khenla@mta.ac.il

היבט עיוני: “חונכות גנרטיבית” היא סוג מיוחד של קשר מבוגר/ת-ילד/ה, אשר נועד כדי לחזק את תחושת הערך העצמי והחברתי של החניך/כה (ובעקיפין, גם של החונך/כת); ולהשיג שינוי ממשי בחייהם/ן של ילדות/ים במצוקה ובמצבי סיכון.לחונכות הגנרטיבית יש בסיס תיאורטי רחב, עולם מושגים ייחודי ודרכי פעולה ותקשורת המציבים אותה כמקצוע העומד בפני עצמו וכשליחות חברתית. החונכות הגנרטיבית פועלת לצד ובנוסף לעיסוקים טיפוליים ו/או חינוכיים אחרים ולמעשה מאפשרת אותם באותם מקומות בהם הם נחוצים, אך לא מתקיימים באופן המיטבי; החונך/כת אינו מחליף/ה מורה, מטפל/ת או גורמי רווחה, אלא מהווה שגריר/ה פעיל/ה של החניך/כה, איש/ת אמונו, בא/ה כוחו/ה, שותף/פה לדרכו/ה. החונכים חוברים לחניכיהם להתמודדות עם אתגרי החיים, הולכים לצדם בתוך היומיום, מתווכים ביניהם ובין גורמי חינוך, רווחה וטיפול. החונכים מסייעים בהתמודדות עם מצוקות אישיות וחברתיות מתוך עמדה של שותפות, אחריות, אמפתיה, אמינות, רציפות ונוכחות. חונכים הולכים עם חניכיהם בקטע מסוים של מסע החיים מסייעים להיחלץ מתקיעויות, לייצר בריתות, לאסוף כוחות ולספר את הסיפור האישי.

במהלך הקורס, לצד לימוד ההיבטים התיאורטיים – הרצאות, מאמרים, סרטים; נתמקד גם בתרגול הקשר הגנרטיבי וניהולו; ננסה להגיע הן להבנה מעמיקה של תפקידו/ה של החונך/כת
כסוכן/נת שינוי-חברתי והן לאקטיביזם בשרותו/ה של החניך/כה.

הכרות ותרגול “חונכות גנרטיבית” – מודל ייחודי ומהפכני של חונכות לילדים וילדות במצוקה ובמצבי סיכון, שפותח ופועל במקומות שונים בישראל

הקורס יתקיים במתכונת של 2 ש”ש במהלך שנת הלימודים כולה; בסמסטר הראשון (חונכות גנרטיבית א), נעסוק בתיאוריה והפרקטיקה של המודל הגנרטיבי; בסמסטר השני (חונכות גנרטיבית ב), נעסוק במושג הערך-החברתי והקושי להשיגו בעידן הנוכחי. לא ניתן להירשם לסמסטר אחד.

המפגשים השבועיים הקבועים יתחלקו בין הרצאות ודיונים תיאורטיים (פעם בשבועיים), בהם נלמד את התיאוריה ועולם המושגים של החונכות הגנרטיבית; לבין סדנאות הנחיה (בכל שבוע שני) בהן נעסוק בפרקטיקה, משובים מהשטח וסיפורים קונקרטיים של ילדים/ות.

היבט התנסותי:
כל משתתפי/ות הקורסים יתחייבו לחנוך ילד/ה בגילאי ביה”ס היסודי, במהלך שנה”ל. היקף החונכות המינימלי יהיה של שעתיים שבועיות (מקסימלי לא מוגדר). במידה וקיים כבר קשר חונך על בסיס אישי, או השתתפות בפרויקט חונכות אחר; יתכן וניתן לכלול את הקשר גם במסגרת הקורס הנוכחי – לאחר שיחה עם המרצה. במידה ואין קשר חונך, על המשתתף/פת ליזום קשר כזה – יינתן סיוע, ליווי והצמדה לרשת החונכות הגנרטיבית הפועלת במרחב ת”א יפו. נוכחות חובה. ניתן להעדר עד 3 שיעורים בכל סמסטר: עד 2 שיעורים תיאורטיים וסדנה מעשית אחת.

אין דרידשות קדם

banner