השפעת התקשורת על תהליכים ומוסדות פוליטיים

תואר ראשון בחברה - פוליטיקה (.B.A)

חטיבה בתקשורת פוליטית

דקן
פרופ' אסף מידני
ראשת ההתמחות
ד"ר נועה לביא
משך התכנית
3 שנים
מתכונת הלימודים
לימודי יום
סוג התואר
.B.A

מה לומדים בחברה-פוליטיקה עם התמחות בתקשורת פוליטית

החטיבה בתקשורת פוליטית תצייד סטודנטים לתואר ראשון בכלים תיאורטיים בתחומי הפוליטיקה, התקשורת באופן שיאפשר להם לגבש הבנה עמוקה וזווית ראייה רחבה מהרגיל על הקשר וההשפעות ההדדיות בין התחומים הללו. זאת באופן שיאפשר לבוגרי החטיבה להשתמש בפרקטיקות מעשיות בתחומים השונים הנלמדים ובו זמנית לבחור להמשיך ולהעמיק בתחומים אלו בלימודי המשך אקדמיים.
התקשורת כיום אינה רק גורם מתווך, אלא מנסה להיות במודע גם גורם המעצב את החברה וסדר יומה, כמו גם גורם המגדיר דימויים, צרכים וציפיות. חדירת התקשורת לכל השדות החברתיים מורגשת מאוד גם בשדה הפוליטי. כיום, לא ניתן להבין מהי פוליטיקה מבלי להכיר במרכזיותה של התקשורת ומבלי להבין מהם אופני הייצור התקשורתי, מהי הלוגיקה של התקשורת וכיצד אלה משפיעים על תהליכים ומוסדות פוליטיים.
בבסיסה הרעיוני של החטיבה לתקשורת פוליטית עומדת התובנה שלא ניתן להבין את הקשר בין הפוליטיקה לתקשורת ללא התמצאות בשני התחומים הללו וכי כיום בלתי אפשרי להתייחס לשני התחומים הללו ללא השימוש שעושים פוליטיקאים, אנשי תקשורת ואקטיביסטים חברתיים באמצעי התקשורת והמדיה ככלי אסטרטגי.

אופייה של תכנית הלימודים מאפשרת לבוגרים שלנו להשתלב בשוק העבודה מיד בסיום התואר.
לאחר שנתיים בהם הסטודנטים נחשפים למגוון תחומי הלימוד, בשנה השלישית הם מתפנים לבחירת התחום שמעניין אותם ומביאים אותו לידי ביטוי ברמה המעשית והמחקרית

ההתנסות המקצועית במהלך התואר לה זוכה כל סטודנט מאפשרת דריסת רגל ממשית בשוק העבודה.

סמסטר א' (קורסי חובה )
 • קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה
  + נ"ז: 2
 • מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'
  + נ"ז: 2
 • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
  + נ"ז: 4
 • מבוא ליחסים בינלאומיים
  + נ"ז: 4 דרישה ללימוד במקביל של: מבוא למדע המדינה
 • מבוא למדע המדינה
  + נ"ז: 4
 • מבוא לתקשורת המונים (קורס חובה לחטיבה)
  + נ"ז: 4
סמסטר ב' (קורסי חובה)
 • מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
 • מבוא לפוליטיקה השוואתית
  + נ"ז: 4
 • מבוא לסטטיסטיקה
  + נ"ז: 5
 • מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'
 • מבוא לאנתרופולוגיה
  + נ"ז: 4
 • מבוא לתקשורת פוליטית (קורס חובה להתמחות)
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא לתקשורת המונים
 • מבוא לכתיבה עיתונאית ויח"ץ (קורס חובה להתמחות)
  + נ"ז: 2
סמסטר א' (קורסי חובה)
 • שיטות מחקר כמותניות
  + נ"ז: 5 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא לסטטיסטיקה
 • תולדות הרעיון הפוליטי א'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא למדע המדינה
 • תיאוריות סוציולוגיות א'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
 • מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית א'
  + נ"ז: 2
 • מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
  + נ"ז: 3
 • דיני תקשורת וחופש הביטוי (קורס חובה לחטיבה)
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב' (קורסי חובה בממשל וחברה)
 • שיטות מחקר איכותניות
  + נ"ז: 3 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' ושיטות מחקר כמותניות
 • תולדות הרעיון הפוליטי ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: תולדות הרעיון הפוליטי א'
 • מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית ב'
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית א'
 • המשטר במדינת ישראל
  + נ"ז: 4
 • תיאוריות סוציולוגיות ב'
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: תיאוריות סוציולוגיות א' ודיני תקשורת וחופש הביטוי
 • תקשורת: בין תיאוריה וניתוח לעשייה תקשורתית (קורס חובה לחטיבה)
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של: דיני תקשורת וחופש הביטוי
 • אסטרטגיות של ראשי ממשלה בעידן משתנה (קורס חובה לחטיבה)
  + נ"ז: 2
סמינר
 • סמינר ייחודי להתמחות בתקשורת פוליטית – שנתי
  + נ"ז: 4 דרישות קדם: ציון עובר/לימוד מקביל של:תיאוריות סוציולוגיות א' ושיטות מחקר איכותניות
 • דוברות ואסטרטגיה
  + נ"ז: 2
 • כתבת וידאו ככלי פוליטי ואסטרטגי
  + נ"ז: 2
 • אסטרטגיות של ראשי ממשלה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לתקשורת פוליטית
 • אקטיביזם תקשורתי
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לתקשורת המונים ומבוא לסוציולוגיה ב'
 • המופע האינטרנטי: עיתונות בעידן 2 המדיה החדשה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לכתיבה עיתונאית המדיה החדשה
 • גלובליזציה ותקשורת
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לתקשורת המונים
 • סייבר ואסטרטגיה בזמן מלחמה
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לתקשורת פוליטית
 • אסטרטגיה פוליטית און ליין
  + נ"ז: 2 דרישות קדם: ציון עובר בקורס: מבוא לתקשורת פוליטית
 • רדיו – סדנא מעשית
  + נ"ז: 2
 • התמחות מקצועית
  + על הסטודנט להשלים 6 נ"ז דרישות קדם: לימוד במקביל של קורס אחד לפחות מתוך קורסי הבחירה בחטיבה

האקדמית מעניקה מלגה מיוחדת בשיעור מחצית שכר לימוד יסודי לתואר ראשון (למעט תשלומים נלווים) בגין הלימודים בשנת הלימודים תשפ”א למתקבלים במעמד “סטודנט מן המניין” לשנה א’ בעלי ציון משולב של 630 לפחות ששנת הלימודים תשפ”א היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

למידע נוסף לחצו כאן

תכניות נוספות בחברה-פוליטיקה

בוגרי חברה-פוליטיקה

עבד אבו שחאדה

תואר ראשון בחברה- פוליטיקה (.B.A)

חבר מועצת העיר תל אביב יפו, עיריית תל אביב- יפו

בוגר בית הספר לממשל וחברה

רון פאר
רון פאר

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (B.A)

מנהל בית ספר ללימודי שפות, School-New

הפך את הקושי האישי שלו למצוא עבודה מתאימה – למסלול קרייריסטי ייחודי

שלי קורנבוים
שלי קורנבוים

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

שליחה

"גיליתי שבשליחות תהיה לי הזדמנות להשפיע ולהיאבק בשיח האנטישמי והאנטי ישראלי, שיח שמוצא את דרכו להצבעות בעד חרם על ישראל".

נועה לביא
ד”ר נועה לביא

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (B.A)

מרצה וראש התוכנית ללימודי צעירים באקדמית

"אני מרגישה סיפוק רב מההוראה ומהקשר עם הסטודנטים...וגם בכך שהצלחתי להגשים את חלומי לחקור"

נדב אבנרי
נדב אבנרי

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (B.A)

מנהל המרכז הקהילתי "דב הוז"

"מבחינתי הלימודים במכללה היו הנקודה שבה החלטתי (בינתיים) שבמגזר הציבורי אני רוצה להיות"

ניר כהן
ניר כהן

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

הקים את מחלקת קשרי חוץ באקדמית

"הייתה חוויה סטודנטיאלית שהיא יוצאת דופן באזור המרכז, היינו חבר'ה מאד מגובשים שהיינו גם באגודה וגם במועדון הדיבייט"

ליעד אורתר
ליעד אורתר

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

מרצה באקדמית

"ברגע שהגעתי לרחוב מלצ'ט, למבנה המכללה דאז, ידעתי שזה המקום הנכון בשבילי..."

מאי בינסטוק
מאי בינסטוק

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

מנהלת השיווק התאגידי של סמסונג ישראל

"קחו את התקופה היפה הזאת באקדמית למקומות של השראה, של תובנות ושל רכישת ניסיון".

בתמונה: קובי ברדה | קרדיט: טל גבעוני
קובי ברדה

תואר ראשון בחברה-פוליטיקה (.B.A)

דובר מנהלת הליגה לכדורגל

"עד היום אני רואה את העוצמה של הנטוורקינג שהתרחש באקדמית ולאן הוא הוביל אותי היום".

מה חדש אצלנו

קורס התנסותי. סדנת סיפור בוידאו

מנור בירמן, איש סגל החודש מבית הספר לממשל וחברה, מרחיב אופקים

◄ להמשך קריאה

NOW המגזין

מאחורי מגזין הסטודנטים האינטרנטי NOW

◄ להמשך קריאה

גלגלצ

קולות הסטודנטים של גלגלצ – מרחבת הדשא באקדמית!

◄ להמשך קריאה

הסגל האקדמי

פרופ' אסף מידני דקן בית הספר לממשל וחברה פרופ’ אסף מידני, פרופסור מן המניין, עורך-דין, מבכירי חוקרי המדינית, הניהול והמשפט הציבורי בישראל. בעל מוניטין בינלאומי אשר פרסומיו העוסקים בתחומי המדיניות הציבורית, המשפט והפוליטיקה זכו בפרסים...
ד"ר נועה לביא ראשת החטיבה לתקשורת פוליטית בתואר ראשון בבית הספר לממשל וחברה ומנהלת אקדמית של התוכנית ללימודי צעירים ד”ר לביא, מרצה בכירה, בעלת דוקטורט בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. בשנים האחרונות חקרה ד”ר לביא את שדה הטלוויזיה בישראל תוך התמקדות בשאלת הגדרת האיכות הטלוויזיונית בשדות יצור...
יום פתוח וירטואלי חמישי 23.7 בשעה 17:30

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin