קורס התנסותי

חברה – פוליטיקה (.B.A)

הבטחות צריך לקיים

מרצה
ד"ר נורית השמשוני-יפה
דוא"ל
nurithas@mta.ac.il
  • הבנת ההבטים השונים של הסוגייה
  • התארגנות
  • תכנון ופעולה אקטיביסטית סביבתית משותפת בקבוצות עבודה קטנות

איך נוכל להבטיח “כלכלה חסונה ודמוקרטית בסביבה בריאה ובחברה צודקת, לנו ולדורות הבאים אחרינו”?

אופיה של הקיימות הוא גם אופיו של הסמינר, שהוא סמינר ‘מעשי’ בו המשתתפים והמשתתפות עוסקים בלימוד וחקר של סוגיות סביבתיות בוערות. הסמינר כולל מפגשי לימוד בסוגיות סביבה עיקריות , בחירת נושאי פעולה והעמקת הידע בנושאים אלו- כולל הבנת ההבטים השונים של הסוגייה, התארגנות , תכנון ופעולה אקטיביסטית סביבתית משותפת בקבוצות עבודה קטנות.

  • הסמינר מציע למידה עיונית ומעשית של העולם הסביבתי, המשבר ופתרונותיו בתחום הקיימות. הלמידה העיונית תתקיים במסגרת שיעורים שיתקיימו ברוח השתתפותית ודיונית ויתקיימו בעיקר בסמסטר א’, אלו יתבססו על חומר הקריאה. הלמידה המעשית תתקיים בעיקרה במפגשי הנחייה אישית והצגת תוצרים שיתקיימו בסמסטר ב’, סיור(ראו חובת השתתפות למטה).
  • ‘הלמידה המעשית’- כרוכה בבחירת סוגייה סביבתית מתוך המגוון שיוצע בשיעור (לדוגמא: בעית המיםהעולמית), איסוף מידע עיוני הנוגע לסוגייה שיהווה בסיס לעבודה הכתובה,
  • תכנון כתיבה וביצוע של פרוייקט אישי – קהילתי ומקומי צר מימדים המתמודד עם הסוגיה שהוצעה. הפרוייקטים הללו יוצגו לקראת סוף סמסטר ב בפני הקבוצה כולה באופן גרפי שיובהר בהמשך.

אין דרישות קדם

ההרשמה בעיצומה