התחום שנמצא במרכז השיח הציבורי

תואר שני בלימודי משפחה (.M.A)

התמחות באיזון עבודה-משפחה

דקן
פרופ' אסף מידני
ראשת ההתמחות
ד"ר עמית קפלן
משך התכנית
שנתיים
מתכונת לימודים
חמישי ושישי
סוג התואר
.M.A

מה לומדים בלימודי משפחה עם התמחות באיזון עבודה-משפחה

מטרת התכנית היא להעמיק את הידע וההבנה של הלומדים בה לגבי מגוון סוגי המשפחות, הקשיים שאיתם המשפחות מתמודדות, המנגנונים החברתיים שמשפיעים על משפחות ומתערבים בחייהן ומערכי הערכים והעמדות המגוונים המכוונים אותן. ידע זה, יחד עם האוריינטציה הייעוצית של התכנית, יאפשרו למוסמכי התכנית להפוך למומחים לענייני משפחה, ולפעול לשיפור איכות חייהן של משפחות במגוון של תחומים.

לימודי ייעוץ בתחום לימודי עבודה משפחה, תחום הנמצא במרכז השיח הציבורי והאקדמי במדינות רבות בעולם, במטרה ליצור חברה שוויונית, תוך קידום משולב של צרכי שוק העבודה, מדינה, מעסיקים ומשפחות.
בהתמחות יוצגו פתרונות המדיניות המעשית המונהגים במדינות וארגונים שונים במטרה לקדם איזון בין חיי העבודה לחיים בכלל.

פרקטיקום בהתמחות באיזון עבודה-משפחה:

 • יושם דגש על עבודה בארגונים בעלי מוכנות ומוכוונות לאמץ מדיניות ארגונית “ידידותית למשפחה” (“family friendly”) וסיוע להם בישום מהלך כזה, בכתיבת ניירות עמדה בנושא וכו’.
 • הארגונים שבהם יתבצע הפרקטיקום יכללו ארגונים במגזר הפרטי (היי-טק, בנקים, חברות מסחריות לסוגיהן), ארגונים במגזר הציבורי (עיריות וחברות הבת שלהן, משרדי ממשלה וכו’), ועמותות שבהן מועסקים מעל 20 עובדים.


דרישות קדם

יש להוכיח ידע קודם או לעמוד בבחינת פטור בתחומים הנ”ל:

 • מבוא לסוציולוגיה
 • מבוא לפסיכולוגיה
 • פסיכופתולוגיה
 • סטטיסטיקה

האוריינטציה הייעוצית של התוכנית מאפשרת למוסמכי/ות ההתמחות באיזון משפחה-עבודה – במסגרת התואר השני בלימודי משפחה , להפוך למומחים/ות בתחום שחשיבותו הולכת וגוברת מבחינה ציבורית וחברתית. ההיכרות עם מגוון הפרקטיקות של Work-life balance) WLB) ואופן יישומן יאפשרו לבוגרי/ות המסלול להשתלב כיועצות/ים לארגונים במגדר הפרטי, הציבורי והלא-ממשלתי. התחום מציע צורות התקשרות גמישות המעודדות עצמאות תעסוקתית ויזמות לצד קידום ומיסוד תפקיד חדש בתוך מערכות קיימות.

היקף לימודי התכנית הוא 42 נ”ז

סמסטר א'
 • סוגיות סוציולוגיות בחקר המשפחה
  + נ"ז: 2
 • התפתחות לאורך מרחב החיים
  + נ"ז: 2
 • שיטות מחקר מתקדמות
  + נ"ז: 2
 • מעגלים בחיי המשפחה
  + נ"ז: 2
 • תיאוריה ופרקטיקה: ייעוץ והנחיה לארגונים ומשפחות (ייחודי להתמחות)
  + נ"ז: 2
סמסטר ב'
 • משפחות, ילודה וחברה בישראל
  + נ"ז: 2
 • סוגיות פסיכולוגיות בחקר המשפחה
  + נ"ז: 2
 • סדנת מיומנויות ייעוץ
  + נ"ז: 2
 • מבנים ותהליכים ארגוניים (ייחודי להתמחות)
  + נ"ז: 2
 • ארגונים מכווני משפחה (ייחודי להתמחות)
  + נ"ז: 2
סמסטר א'
 • סוגיות אתיות בייעוץ למשפחות
  + נ"ז: 2
 • מדיניות חברתית ומוסד המשפחה
  + נ"ז: 2
 • המשפט הישראלי: דיני עבודה ומשפחה (ייחודי להתמחות)
  + נ"ז: 2
 • משפחה מגדר ועבודה (ייחודי להתמחות)
  + נ"ז: 2
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 3
סמסטר ב'
 • 2 קורסי בחירה
  + נ"ז: 2 לכל קורס
 • סמינר
  + נ"ז: 4
 • פרקטיקום
  + נ"ז: 3
על הסטודנט להשלים 4 נקודות זכות
 • התמודדות עם אובדן ואבל – תיאוריה מחקר וייעוץ
  + נ"ז: 2
 • ייעוץ אישי וקבוצתי במעברי חיים
  + נ"ז: 2
 • חוקי האימוץ בישראל ובעולם
  + נ"ז: 2
 • ניסוח הסכמי ממון
  + נ"ז: 2
 • סמכות הורית
  + נ"ז: 2
 • ילדות והורות בראי סוציולוגי היסטורי
  + נ"ז: 2
 • משפחות חדשות
  + נ"ז: 2
 • אבות ובנים במאה ה21
  + נ"ז: 2
 • כלכלת משפחה
  + נ"ז: 2
 • אבהות חדשה/אימהות חדשה
  + נ"ז: 2
 • תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום, בציון גמר של 80 לפחות.
 • קורות חיים.
 • ראיון אישי.

כחלק מתנאי הקבלה לתכנית הלימודים יש להציג ידע קודם בארבעת הקורסים הבאים:

 • מבוא לסטטיסטיקה
 • מבוא לפסיכופתולוגיה
 • מבוא לפסיכולוגיה
 • מבוא לסוציולוגיה

תכניות נוספות בלימודי משפחה (.M.A)

פרופ' אסף מידני דקן בית הספר לממשל וחברה פרופ’ אסף מידני, פרופסור מן המניין, עורך-דין, מבכירי חוקרי המדינית, הניהול והמשפט הציבורי בישראל. כיהן כדיקן ביה”ס לממשל וחברה באקדמית ת”א יפו בשנים 2017 – 2021. בעל...
ד"ר עמית קפלן ראשת התוכנית לתואר שני בלימודי משפחה בבית הספר לממשל וחברה ד”ר קפלן, מרצה בכירה, בעלת דוקטורט מאוניברסיטת תל אביב. במוקד העניין המחקרי שלה עומדים נושאים של משפחה, עבודה, מגדר ומדיניות רווחה. בגין עבודתה זכתה ד”ר קפלן בפרסים...
ד"ר שרון רמר-ביאל ראשת ההתמחות בייעוץ פרטני למשפחות בתואר שני ללימודי משפחה
מפגש פתוח מדע המדינה וסוציולוגיה

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin