קורסים התנסותיים star icon

ייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

סדנה: דינמיקה קבוצתית

מרצה
ד"ר חיים אמסל וגב' אסתי הקר
דוא"ל
Akadramsel@gmail.com

מחצית הקורס הינו סדנא התנסויות ומחציתו עיוני עם תרגול.

החלק ההתנסותי מאפשר למידה על הדינאמיקה הקבוצתית, כיצד היא מתרחשת, מה היא “עושה” לאדם וכיצד לקרוא את התהליכים בקבוצה.

באמצעות השתייכות לקבוצה קטנה, חברים בקבוצה יכולים ללמוד על עצמם – כיצד הם מתקשרים עם אחרים בקבוצה, כיצד הם נתפסים, כיצד מפרשים את התנהגותם. הם יכולים ללמוד על דרכי התמודדותם במצבים שונים – מצבים רגשיים, מצבים עמומים, ועוד. המחצית העיונית של הקורס מנגישה מערכת המשגות להבנת קבוצות קטנות והתנהגותן.

בסדנה זו, דגש יושם על דפוסי אינטראקציה בין-אישית, פיתוח מיומנויות בין-אישיות, דרכים להעברה ופירוש מסרים, יכולת קריאת המצב בקבוצה, הקשבה, אמפתיה והיזון חוזר. באמצעות תרגילים כמו “משחקי תפקידים” ותרגול הנחייה בקבוצה, תהיינה למשתתפים הזדמנויות להתנסות בסיטואציות שחלקן טיפוסיות לעבודה עם קבוצות ובודדים בארגונים, תוך כדי זיהוי מקורות קושי, וחיזוק יכולות קיימות.

ההרשמה בעיצומה