פטורים לבוגרי יחידות צבאיות - התכנית למערכות מידע

למתחילים בשנת הלימודים תשפ”ב.

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מסדי נתונים
 3. ניתוח מערכות מידע
 4. יסודות מערכות מידע
 5. ERP
 6. מדמ”ח * לבעלי תעודת י”ג עם מבחן חיצוני במדמ”ח
 7. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA * לבעלי תעודת י”ג עם מבחן חיצוני בג’אווה
 8. מבני נתונים * לבעלי תעודת י”ג עם מבחן חיצוני במבנ”ת
 9. אלגברה ליניארית ** לבעלי תעודת י”ד עם מבחן חיצוני בליניארית
 10. פטור קורס בחירה במערכות מידע ** לבעלי תעודת י”ד – בלימודים ללא התמחות בלבד

 

טבלת סיכום פטורים סה”כ נ”ז סה”כ ש”ס
קורס מיישם ERP בלבד 10 15
* מיישם ERP + י”ג עם כל המבחנים החיצוניים כמפורט 21 29
 ** מיישם ERP + י”ד עם מבחנים חיצוניים כמפורט (במסלול ללא התמחות) 27 36
** מיישם ERP + י”ד עם מבחנים חיצוניים כמפורט (במסלול עם התמחות) 25 34

 

שימו לב:
הפטורים תקפים למי שעשה את הקורס במתכונתו החדשה, החל משנת 2019
 

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מסדי נתונים
 3. מדמ”ח
 4. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
 5. תכנות WEB
 6. DEVOPS (בחירה במ”מ) *
 7. פטור קורס בחירה נוסף במ”מ *

 

סיכום פטורים סה”כ נ”ז סה”כ ש”ס
* קורס תכנות רגיל/שחר (ללא התמחות) 18 25
קורס תכנות רגיל/שחר (מסלול עם התמחות) 14 21

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. תכנות לצד שרת – רק ללומדים מערכות מידע במסלול ללא התמחות או בהתמחות באבטחת סייבר
 3. תכנות WEB – בכפוף להשלמת שלב 8

 

סה”כ נ”ז פטור: 3 סה”כ ש”ס: 6

כולל תוספת למסיימי שלב 8 של 6 נ”ז, סה”כ שעות סמסטריאליות: 10

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. תכנות WEB
 3. מבוא לתקשורת מחשבים
 4. פייתון
 5. DEVOPS (בחירה במ”מ) *
 6. פטור קורס בחירה נוסף במ”מ *
 7. מדמ”ח – בכפוף ללימוד קורס C בצבא עם מבחן

 

סיכום פטורים סה”כ נ”ז סה”כ ש”ס
 * נתמ”מ בלבד – (ללא התמחות) 12 16
* כולל קורס ומבחן ב-C (ללא התמחות) 17 22
נתמ”מ בלבד – במסלול עם התמחות 8 12
כולל קורס ומבחן ב-C (עם התמחות) 13 18

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. ניהול איכות תוכנה (בחירה במ”מ) *

 

סיכום פטורים סה”כ נ”ז סה”כ ש”ס
* בודקי תוכנה במסלול ללא התמחות 2 5
בודקי תוכנה במסלול עם התמחות 0 3

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. פייתון
 4. אבטחת מידע ממוחשב

פטורים רק בהתמחות סייבר:

 1. מערכות הפעלה לסייבר
 2. סדנה בהתמודדות מתקפת סייבר א’
 3. סדנה בהתמודדות מתקפת סייבר ב’
 4. קריפטוגרפיה ופיתוח מאובטח

 

סיכום פטורים סה”כ נ”ז סה”כ ש”ס
מערכות מידע ללא התמחות/התמחות בחדשנות 7 10
מערכות מידע עם התמחות אבטחת סייבר 15 18

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. פייתון

 

סה”כ נ”ז: 2  I  סה”כ ש”ס: 5

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. ממשקי אדם מחשב

 

סה”כ נ”ז: 2  I  סה”כ ש”ס: 2

 

הפטור יינתן רק במידה ועברת את אחד מקורסי הבסיס הבאים:
• קורס תכנות (שחר/רגיל)
• קורס מיישמי ERP
• קורס נתמ”מ חדש/DEVOPS
• קורס מפתחי לומדות
• קורס מגן סייבר
• קורס בודק תוכנה
• קורס אנליסט מידע

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. אבטחת מידע ממוחשב
 6. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 17

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 15

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
 6. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 18

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 7

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבוא לתקשורת מחשבים
 4. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 12

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 3. הסקה סטטיסטית למערכות מידע
 4. מבוא למדעי המחשב
 5. מבני נתונים
 6. אלגברה ליניארית
 7. מבוא לתקשורת מחשבים
 8. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 25

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה מבוא למדעי המחשב
 2. מבני נתונים
 3. מבוא לתקשורת מחשבים
 4. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 15

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. אבטחת מידע ממוחשב
 6. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 17

פטורים מקורסים:

 1. ממבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. תכנון וניהול מסדי נתונים
 6. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

 

סה”כ נ”ז פטור: 24

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. עיצוב ופיתוח מערכות מידע
 6. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
 7. אבטחת מידע ממוחשב
 8. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 23

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. תכנות WEB
 6. אבטחת מידע ממוחשב
 7. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 20

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. אבטחת מידע ממוחשב
 4. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 9

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבוא לתקשורת מחשבים
 4. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 12

פטורים מקורסים:

 1. אבטחת מידע ממוחשב
 2. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. תכנות WEB
 6. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 17

פטורים מקורסים:

 1. ​אבטחת מידע ממוחשב
 2. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 14

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 7

פטורים מקורסים:

 1. ​איחזור מידע
 2. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבני נתונים
 5. תכנון וניהול מסדי נתונים
 6. תכנות מכוון עצמים בשפת ג’אווה
 7. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 21

פטורים מקורסים:

 1. אבטחת מידע ממוחשב
 2. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. מבני נתונים
 6. עיצוב ופיתוח מ”מ
 7. תכנות מכוון עצמים בשפת ג’אווה
 8. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 23

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. תכנון וניהול מסדי נתונים
 4. תכנות WEB
 5. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 13

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 7

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. תכנון וניהול מסדי נתונים
 4. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 12

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבוא לתקשורת מחשבים
 4. מבני נתונים
 5. עיצוב ופיתוח מ”מ
 6. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 18

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לתקשורת מחשבים​

 

סה”כ נ”ז פטור: 3

פטורים מקורסים:

 1. פייתון

 

סה”כ נ”ז פטור: 2