פטורים לבוגרי יחידות צבאיות - התכנית למערכות מידע

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא למדעי המחשב (בכפוף לקורס c ומבחן)
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. תכנון וניהול מסדי נתונים (SQL)
 4. ניהול תשתיות מערכות מידע (קורס בחירה)
 5. אתגרים ופתרונות בתפעול מערכות מידע (קורס בחירה במערכות מידע)

 

סה”כ נ”ז פטור: 17

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב (בכפוף לקורס c ומבחן)
 3. מבוא לתקשורת מחשבים
 4. תכנון וניהול מסדי נתונים
 5. אבטחת מידע
 6. איומים מקוונים והארגון המודרני(קורס בחירה במערכות מידע)

 

סה”כ נ”ז פטור: 17

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. תכנון וניהול מסדי נתונים (SQL)
 4. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
 5. תכנות WEB
 6. קורס בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 16

​ פטורים מקורסים:

 1. מבני נתונים
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. אבטחת מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 8

​ פטורים מקורסים:

 1. עיצוב ופיתוח מערכות מידע
 2. מנשקי אדם מחשב למערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 5

פטורים מקורסים:

 1. ניתוח מערכות מידע
 2. עיצוב ופיתוח מערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 6

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לתקשורת מחשבים
 2. קורס בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 5

פטורים מקורסים:

 1. ניתוח מערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 3

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לתקשורת מחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 3

פטורים מקורסים:

 1. ​תכנות מכוון עצמים בשפת ג’אווה

 

סה”כ נ”ז פטור: 3

פטורים מקורסים:

 1. ​קורס בחירה פיתוח אפליקציות אנדרואיד

 

סה”כ נ”ז פטור: 2

פטורים מקורסים:

 1. תכנון וניהול מסדי נתונים

 

סה”כ נ”ז פטור: 3

פטורים מקורסים:

 1. מנשקי אדם מחשב​

 

סה”כ נ”ז פטור: 2

פטורים מקורסים:

 1. תכנות Web​

 

סה”כ נ”ז פטור: 3

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לתקשורת מחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 3

פטורים מקורסים:

 1. ניהול איכות תוכנה (בחירה במ”מ)

 

סה”כ נ”ז פטור: 2

פטורים מקורסים:

 1. פייתון

 

סה”כ נ”ז פטור: 2

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. אבטחת מידע ממוחשב
 6. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 17

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 15

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
 6. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 18

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 7

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבוא לתקשורת מחשבים
 4. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 12

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 3. הסקה סטטיסטית למערכות מידע
 4. מבוא למדעי המחשב
 5. מבני נתונים
 6. אלגברה ליניארית
 7. מבוא לתקשורת מחשבים
 8. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 25

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה מבוא למדעי המחשב
 2. מבני נתונים
 3. מבוא לתקשורת מחשבים
 4. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 15

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. אבטחת מידע ממוחשב
 6. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 17

פטורים מקורסים:

 1. ממבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. תכנון וניהול מסדי נתונים
 6. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

 

סה”כ נ”ז פטור: 24

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. עיצוב ופיתוח מערכות מידע
 6. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
 7. אבטחת מידע ממוחשב
 8. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 23

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. תכנות WEB
 6. אבטחת מידע ממוחשב
 7. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 20

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. אבטחת מידע ממוחשב
 4. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע ומחשבים

 

סה”כ נ”ז פטור: 9

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבוא לתקשורת מחשבים
 4. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 12

פטורים מקורסים:

 1. אבטחת מידע ממוחשב
 2. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. תכנות WEB
 6. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 17

פטורים מקורסים:

 1. ​אבטחת מידע ממוחשב
 2. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 14

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 7

פטורים מקורסים:

 1. ​איחזור מידע
 2. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבני נתונים
 5. תכנון וניהול מסדי נתונים
 6. תכנות מכוון עצמים בשפת ג’אווה
 7. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 21

פטורים מקורסים:

 1. אבטחת מידע ממוחשב
 2. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבוא לתקשורת מחשבים
 5. מבני נתונים
 6. עיצוב ופיתוח מ”מ
 7. תכנות מכוון עצמים בשפת ג’אווה
 8. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 23

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. תכנון וניהול מסדי נתונים
 4. תכנות WEB
 5. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 13

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 7

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. תכנון וניהול מסדי נתונים
 4. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 12

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבוא לתקשורת מחשבים
 4. מבני נתונים
 5. עיצוב ופיתוח מ”מ
 6. שני קורסי בחירה במערכות מידע

 

סה”כ נ”ז פטור: 18

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לתקשורת מחשבים​

 

סה”כ נ”ז פטור: 3

פטורים מקורסים:

 1. פייתון

 

סה”כ נ”ז פטור: 2

התמחות בחדשנות חברתית כלכלית

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin