קורס התנסותי star icon

כלכלה וניהול (.B.A)

יזמות חברתית עסקית

מרצה
ד"ר צפריר בלוך-דוד
דוא"ל
zafrirbl@gmail.com
 • למידה של תפיסות ותאוריות שמאפשרות פיתוח בר-קיימא בעולם החברתי, העסקי ומה שביניהם.
 • הכרה ותרגול של גישות ניתוח, תכנון ודרכי פעולה לפיתוח מיזמים חברתיים וחברתיים עסקיים
 • יישם תפיסות תאורטיות בתחום יזמות ברת קיימא לתוך תוכנית עבודה מעשית

 

הקורס מיועד לאפשר לסטודנטים להפוך ידע אקדמי לתוכנית עבודה מעשית. הקורס יכלול ראיה ביקורתית אודות התפיסות הקיימות של פיתוח כלכלי וחברתי והצגה של מודלים חברתיים כלכליים חדשים (למשל כלכלה משתפת, מטבעות משלימים), שמנסים להתמודד עם ביקורות אלה, מתוך תפיסה של חברה, סביבה, כלכלה ומימד הזמן (תפיסת הקיימות). בנוסף על מנת להפוך את הקורס למעשי הסטודנטים בקורס יחולקו לקבוצות עבודה, כאשר כל קבוצה תעבוד עם ארגון חברתי, במטרה לכתוב הצעה לפרויקט / תוכנית עבודה וכיו”ב לפיתוח הארגון שעבורו הקבוצה עובדת.

 

שיעור 5
הצגת האתגר – כל קבוצה תציג רעיון ראשוני אותו היא רוצה לפתח. וניתוח של תפיסת האדם , בארגון בו היא עובדת.

שיעור 6
כלים חדשים (נוספים) לפיתוח חברתי כלכלי
לחשוב על מיזם כפלטפורמה – כלכלה משתפת Sharing Economy.
מטבעות משלימים ככלי להנעת יוזמות ויצירת מרחבים משתפים (אופציונלי)

שיעור 7
כלים חדשים (נוספים) לפיתוח חברתי כלכלי
תרגול באמצעות ניתוח מקרה

שיעור 8
הצגת עבודות הסטודנטים וסיכום הקורס

שיעור 9
המשך הצגת עבודות הסטודנטים וסיכום הקורס

 • ניתוח מקרה - מה זה יזמות חברתית מקיימת? - הבנת מודל הקיימות דרך ניתוח מקרה.
 • מה הם מתודות המיפוי להנחת תשתית לפרויקט חברתי כלכלי– חשיבות המיפוי, מה ממפים, כיצד מבצעים תהליכי מיפוי וכיו"ב.
 • מודל מקיים למקיים – זיהוי משאבים ויכולות קיימים שהם בסיס לפיתוח הארגון. תפיסת האדם הקהילה וחשיבותה: תאוריות ייחוס וחשיבותם, תאוריות של מתן עזרה
 • מפגש עם הארגונים – לשיעור זה יצטרפו נציגי הארגונים. כל נציג, יציג את הארגון שלו ואת האתגרים המעניינים מבחינתו. בשיעור זה תתבצע חלוקה לקבוצות עבודה והתחלת עבודה אל מול נציגי הארגונים.
 • הצגת האתגר - כל קבוצה תציג רעיון ראשוני אותו היא רוצה לפתח. וניתוח של תפיסת האדם , בארגון בו היא עובדת.
  +
 • כלים חדשים (נוספים) לפיתוח חברתי כלכלי לחשוב על מיזם כפלטפורמה - כלכלה משתפת Sharing Economy. מטבעות משלימים ככלי להנעת יוזמות ויצירת מרחבים משתפים (אופציונלי)
 • כלים חדשים (נוספים) לפיתוח חברתי כלכלי תרגול באמצעות ניתוח מקרה
 • הצגת עבודות הסטודנטים וסיכום הקורס
 • המשך הצגת עבודות הסטודנטים וסיכום הקורס
banner