ייעוץ וליווי תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני star icon

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

התכנית בייעוץ ופיתוח ארגוני

דקן
פרופ' יואב גנזך
ראש התכנית
פרופ' רפאל שניר
משך התכנית
שנתיים
מתכונת הלימודים
שלישי ושישי
סוג התואר
.M.A

מה לומדים בתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

התקופה הנוכחית היא תקופה של שינויים מואצים, אשר משפיעים השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה, ודרכי הפעולה של ארגונים.
האתגרים עמם מתמודדים ארגונים כיום הינם רב-תחומיים (טכנולוגיים, כלכליים, תרבותיים, חברתיים, דמוגרפיים, ועוד), אין להם מענה בלעדי בדיסציפלינה ספציפית כלשהיא. מציאות זו היא שהפכה את הייעוץ והפיתוח הארגוני למקצוע חשוב ונדרש.

מטרת תכנית הלימודים בתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני היא הכשרת יועצים בעלי רמה גבוהה של ידע ומיומנויות רלוונטיים, להכוונה וליווי של תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני.

 

יתרונות ייחודיים של תכנית הלימודים בתואר שני בייעוץ ארגוני

 • כיסוי קוהרנטי, תשתיתי ומתקדם, לתכנים ולמיומנויות העיקריים בייעוץ ובפיתוח ארגוני.
 • הכרת “ארגז הכלים” של היועץ הארגוני. למידה יסודית ושיטתית של ארבעת סוגי ההתערבויות הקיימים בייעוץ ובפיתוח ארגוני (אסטרטגיות, טכניות-מבניות, של תהליכי אנוש, ושל ניהול משאבי אנוש).
 •  חשיפה לאופני העבודה של יועצים ארגוניים בשלושת המגזרים (הפרטי, הציבורי, השלישי) ובחברות משפחתיות.
 • גיבוש זהות פרופסיונאלית אישית כיועץ ארגוני. זהו מאפיין חשוב של תכנית הלימודים, אשר  אמור לשמש “מורה נבוכים” ליועצים ארגוניים בתחילת דרכם המקצועית ולסייע להם בניהול עצמי של הקריירה שלהם בעתיד.
 • התבססות על התשתית של האקדמית ת”א-יפו, כמוסד החותר למצוינות.
 • היותה תכנית התואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני היחידה באזור ת”א בשכר לימוד ציבורי.
 • כרבע מהשיעורים בכל קורס יינתנו באופן מקוון (בזום).

 

דרישות קדם

יש להוכיח ידע קודם או לעמוד בבחינת פטור בתחומים הנ”ל:

 • סטטיסטיקה לתואר ראשון במדעי החברה
 • שיטות מחקר לתואר ראשון במדעי החברה

 

כיום, נראה שאין ארגון גדול בישראל שאינו משתמש בשירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני, בין אם באמצעות מחלקה פנימית ייעודית, ובין אם באמצעות חברות הייעוץ החיצוניות (ולעיתים אף בצוותים משולבים של יועצי פנים וחוץ). השימוש בייעוץ ופיתוח ארגוני הולך וגובר גם בחברות בינוניות וקטנות, במיוחד בתחום ההיי-טק. בין הגופים המשתמשים בשרותי ייעוץ ופיתוח ארגוני נמצאים צה”ל ושירותי הביטחון האחרים, משרדי ממשלה, עיריות ומועצות מקומיות, חברות במגזר הציבורי, המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים, מוסדות להשכלה גבוהה, הבנקים, חברות פרטיות, ואף מלכ”רים. הווה אומר, הייעוץ והפיתוח הארגוני מהווים שדה מקצועי מוכר, תוסס ופעיל, אשר שירותיו נצרכים בקנה מידה נרחב במשק הישראלי. בוגרי התוכנית בתואר שני בייעוץ ארגוני ירכשו הבנה מעמיקה בתחום הייעוץ והפיתוח הארגוני, המושתתת על ידע אקדמי אינטרדיסציפלינרי רחב בשילוב התנסות מעשית משמעותית (במסגרת הפרקטיקום). ההיחשפות שלהם לאופני הייעוץ במגזרים השונים (הפרטי, הציבורי, והשלישי) ובחברות משפחתיות צפויה להגדיל עוד יותר את האטרקטיביות התעסוקתית שלהם.

קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני
 • היחיד והקבוצה בארגון
  + 2 נ"ז
 • הארגון וסביבתו
  + 2 נ"ז
 • מנהיגות בארגונים
  + 2 נ"ז
 • מדידה והערכה בארגונים
  + 2 נ"ז
 • מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א'
  + 2 נ"ז
 • מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'
  + 2 נ"ז
קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים
 • מבוא לאסטרטגיה
  + 2 נ"ז
 • מבוא לכלכלה
  + 2 נ"ז
 • הכרת הדיווח הפיננסי
  + 2 נ"ז
 • מבוא למערכות מידע
  + 2 נ"ז
סוגי התערבויות העיקריים בייעוץ ופיתוח ארגוני
 • קורס חובה: התערבויות אסטרטגיות
  + 2 נ"ז
 • התערבויות של תהליכי אנוש
  + 2 נ"ז בחירת שני קורסים מתוך שלושה: התערבויות של תהליכי אנוש התערבויות טכניות-מבניות התערבויות של ניהול משאבי אנוש
 • התערבויות טכניות-מבניות
  + 2 נ"ז בחירת שני קורסים מתוך שלושה: התערבויות של תהליכי אנוש התערבויות טכניות-מבניות התערבויות של ניהול משאבי אנוש
 • התערבויות של ניהול משאבי אנוש
  + 2 נ"ז בחירת שני קורסים מתוך שלושה: התערבויות של תהליכי אנוש התערבויות טכניות-מבניות התערבויות של ניהול משאבי אנוש
ייעוץ ופיתוח ארגוני במיקוד מגזרי ובארגונים
 • קורס חובה: ייעוץ ארגוני בארגונים גלובליים
  + 2 נ"ז
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי
  + 2 נ"ז בחירת קורס אחד מתוך ארבעה: ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי
  + 2 נ"ז בחירת קורס אחד מתוך ארבעה: ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית
  + 2 נ"ז בחירת קורס אחד מתוך ארבעה: ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות
הקניית מיומנויות, גיבוש זהות פרופסיונאלית, אתיקה בייעוץ ארגוני והדרכה אישית
 • מיומנויות ייעוץ למנהלים
  + 2 נ"ז
 • גיבוש זהות פרופסיונאלית כיועץ ארגוני
  + 2 נ"ז
 • אתיקה וערכים בייעוץ ארגוני
  + 2 נ"ז
 • הדרכה אישית פרופסיונאלית
  + ללא נ"ז
פרקטיקום
 • פרקטיקום
 • הדרכה לפרקטיקום
 • סמינר אחד מתוך היצע של 4 סמינרים
  + 2 נ"ז
  סמינר לדוגמא: ניהול והערכת ביצוע בארגונים
 • סדנה אחת מתוך היצע של 4 סדנאות
  + 2 נ"ז
  סדנה לדוגמא: השקעה ניכרת בעבודה

תינתנה מלגות לסטודנטים מצטיינים.

למידע נוסף אודות מלגות שונות לחצו כאן

 • תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום, בציון גמר של 85 לפחות במדעי החברה והרוח או 80 לפחות במדעי הטבע ובמדעים מדויקים או בעלי תואר שני/שלישי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום (מדעי החברה, מדעי הרוח, מדעי הטבע, מדעים מדויקים).
 • קורות חיים בהיקף של עמוד/שניים, עם דגש על ידע והתנסויות רלוונטיים.
 • ראיון אישי.

כחלק מתנאי הקבלה לתכנית הלימודים יש להציג ידע קודם בקורסים הבאים:

 • סטטיסטיקה לתואר ראשון במדעי החברה
 • שיטות מחקר לתואר ראשון במדעי החברה
star star

שאלות נפוצות

מהם ימי הלימוד בתואר?

שלישי צהריים ושישי

מה משך הלימודים בתואר?

שנתיים (בסה”כ ארבעה סמסטרים)

מידע על הפרקטיקום

הפרקטיקום מתחיל בסמסטר א’ של שנה ב’ ונמשך בסמסטר ב’ (בסה”כ נמשך כשני סמסטרים). הפרקטיקום מתקיים בארגון מתוך מגוון רחב של ארגונים (מהמגזר הציבורי, הפרטי, או השלישי). השיבוץ לפרקטיקום נערך בסוף שנה א’. הסטודנטים מקבלים הדרכה  לפרקטיקום, אך הפרקטיקום עצמו (בארגון) הוא בנוסף לשעות הלימוד.

בוגרי ייעוץ ופיתוח ארגוני

הדס רוזנטל-יעוץ ארגוני
הדס רוזנטל

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

Talent Aquisition Manager בחברת iTalent

בוגרת בית הספר לניהול וכלכלה

ברק קאופמן – ייעוץ ארגוני
ברק קאופמן

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

Research & Strategy specialist at GOOGLE

בוגר בית הספר לניהול וכלכלה

מאיה פולר- ייעוץ ארגוני
מאיה פולר

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

מנהלת תחום גיוס בכירים להייטק בחברת Join

בוגרת בית הספר לניהול וכלכלה

מתן אטיאס
מתן אטיאס

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

ראש מדור פיתוח ארגוני בבה״ד 1, צה"ל

בוגר בית הספר לניהול וכלכלה

גיא ארבל
גיא ארבל

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

רכז הדרכה ביחידת פיתוח ארגוני והדרכה-חברת "מקורות"

בוגר בית הספר לניהול וכלכלה

doron_hertzberg2
דורון הרצברג סלע

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

יועצת ארגונית בצה"ל, אגף מודיעין

בוגרת בית הספר לניהול וכלכלה

מיכל שקד-ייעוץ ארגוני
מיכל שקד

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (.M.A)

רכזת גיוס ומשאבי אנוש בחברת liveperson

בוגרת בית הספר לניהול וכלכלה

הסגל האקדמי בתוכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

פרופ' יואב גנזך דקן בית הספר לניהול וכלכלה פרופ’ יואב גנזך הוא הדקן של בית הספר לכלכלה וניהול באקדמית תל־אביב-יפו. פרופ’ גנזך למד לתואר ראשון באוניברסיטת ת”א, לתואר שני באוניברסיטה העברית ואת לימודי הדוקטורט עשה...
פרופ' רפאל שניר ראש התוכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני רפאל שניר, פרופסור לפסיכולוגיה ארגונית, הוא ראש התוכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני ומייסדה. הוא משמש גם כראש ההתמחות בניהול משאבי אנוש במסגרת התואר הראשון במדעי ההתנהגות....
פרופ' שאול פוקס מרצה בתכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני
ד"ר חיים אמסל ראש ההתמחות בניהול אימפקט בתואר שני במנהל עסקים ומרצה בכיר בתוכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני מומחה ומדריך בפסיכולוגיה ארגונית. מומחה בטרנספורמציה ארגונית לחדשנות. מנחה יועצים ארגוניים. יועץ לניהול מעל 30 שנה, ביניהם יעץ לבנק העולמי. ביצע פרויקטים ייעוציים בארץ ובחו”ל. לשעבר חבר...
ד"ר נועה נלסון מרצה בתוכנית בתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני
ד"ר רפאל לב מרצה בתואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני מזה כ- 30 שנים התמחה רפי בתחום של יעוץ ארגוני ופיתוח מנהיגות בארגונים ציבוריים גדולים (כמו צה”ל – חיל האוויר ומשטרת ישראל). כחלק מתחום התמחותו עוסק רפי...
ד"ר אפרת סלטון מאיר מרצה, תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני ד”ר אפרת סלטון מאיר, יועצת ארגונית, פסיכולוגית, בעלת דוקטורט מהפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון, מומחית בגישת הגשטלט הבינ”ל בייעוץ לארגונים, לצוותים ולמנהיגות.ים. מרצה בתואר השני לייעוץ ארגוני...
ד"ר אילן פרידריך מרצה בתואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני ובתואר השני ללימודי משפחה ד”ר אילן פרידריך (דוקטור מאוניברסיטת ARU באנגליה-2001, בפסיכולוגיה ארגונית) מרצה באקדמית תל- אביב-יפו, בבית הספר לממשל וחברה, בתוכנית ללימודי משפחה, לתואר שני וכן, בבית הספר לניהול וכלכלה,...
ד"ר רותי קינן מרצה בתואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני ד”ר רותי קינן היא פסיכולוגית חברתית ויועצת ארגונית, בעלת ניסיון מעשי רב בליווי תהליכי שינוי ארגוניים ועבודה אישית עם דרג בכיר. תחומי המחקר שלה הם: קבלת החלטות,...
ד"ר אני שיפמן מרצה בתואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני אני שיפמן, ד”ר לפסיכולוגיה ארגונית-חברתית. יועצת ארגונית מנוסה בקשת רחבה של תחומים, ביניהם – ייעוץ בשינוי תהליכים ומבנים ארגוניים, ליווי מנהלים, פיתוח צוותים, בניית חזון, אתיקה ארגונית...
ד"ר צבי גינוסר מרצה בתואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני ד”ר צבי גינוסר הוא ד”ר לפסיכולוגיה (האוניברסיטה העברית), מדריך בתחומי הייעוץ הארגוני וההדרכה (הסתדרות הפסיכולוגים) בעל ניסיון רב בפיתוח ארגוני במגזר הציבורי הביטחוני והעסקי. היה חבר ומרכז...
ד"ר ענת גייפמן-ברודר מרצה בתואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני ד”ר ענת גייפמן-ברודר, בעלת דוקטורט במנהל עסקים (המחלקה לניהול בינלאומי ואסטרטגיה) מאוניברסיטת בן -גוריון. יועצת ומרצה בתחומי ניהול בינ”ל ואסטרטגיה, ניהול משאבי אנוש ופיתוח קריירה במוסדות אקדמיים...
ד"ר אודליה הייזלר מרצה בתוכנית בתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני אודליה הייזלר היא חברת סגל במכללה האקדמית ת”א-יפו מאז 2009. אודליה סיימה את לימודי התואר השלישי בכלכלה באוניברסיטת בר-אילן בשנת 2008 ולאחר מכן שהתה בהשתלמות פוסט-דוקטורט באוניברסיטה...
מר רונן בר לב מרצה בתואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני
ד"ר עדי זמיר-ניצן מרצה בתוכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני ובתוכנית לתואר ראשון בכלכלה וניהול עדי חוקרת אינטרנט וטכנולוגיות מידע, פיתחה וחקרה כלים דיגיטליים לחקר האינטרנט וכלי ויזואליזציה. סיימה את לימודי הדוקטורט בשנת 2010 בתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן. במקביל לתואר,...
banner