קורס התנסותי star icon

קורסים כלליים

מבוא ליזמות

מרצה
ד"ר ורד הולצמן
דוא"ל
veredhz@mta.ac.il

הקורס עוסק בהיכרות עם מושגי יסוד ביזמות והבנת עקרונות היזמות ויישומם בסביבות שונות, כולל מיזמים עצמאיים, יזמות פנים-ארגונית ויזמות עסקית-חברתית. במהלך הקורס, נכיר את עולם המושגים של תחומי החדשנות הטכנולוגית, הכלכלית והחברתית ונבין את המורכבות הכרוכה בפיתוח ויישום תהליכים ושלבים של יזמות עסקית וחברתית. בקורס ישולבו היבטים תיאורטיים, מחקריים ומעשיים, וכן יידונו דוגמאות של יזמות ישראלית מקומית ויזמות גלובאלית וישולב יישום מעשי של פיתוח רעיון חדשני והכנת תכנית עסקית למיזם.

הקורס יעסוק בנושאים הבאים: מושגי יסוד ביצירתיות, ביזמות ובחדשנות, סוגי חדשנות ומקורות לחדשנות, השילוב של חדשנות ויזמות להצלחה אסטרטגית-עסקית. זיהוי הזדמנויות ותנאים ארגוניים לחדשנות: זיהוי ויצירה של תנאים בארגון ובסביבה העסקית והחברתית שמעודדים יזמות. צוותי עבודה מגוונים ואמצעים לעידוד יזמות. המאפיינים האישיותיים והסביבתיים של יזמים, מיומנות נרכשות ומאפייני סביבה המטפחת יזמות, יזמות בקרב קבוצות חברתיות שונות, ניתוח הצלחות וכישלונות של יזמים.

אסטרטגיות ליזמות וחדשנות, באמצעות ניתוח אסטרטגיות שונות והבנת תהליכי הפיתוח של מיזמים, מחזור חיים של מוצר ומחזור חיים של ארגון, ניתוח חברות ושווקים קיימים ופיתוח שווקים חדשים, התאמת מוצר או שירות לשוק וללקוחות, גיוס הון ראשוני והתקשרויות מסחריות. הבנת עקרונות המימון של מיזמים עצמאיים, ארגוניים וחברתיים ומתווה התוכנית העסקית.
כל סטודנט יגיש עבודת ניתוח אירוע שתהיה מבוססת על בחינת מיזם קיים הפועל בסביבה הישראלית המקומית או בסביבה הגלובאלית, ניתוח מימדי החדשנות של המוצר/שירות המוצע על ידי המיזם והמודל העסקי שעל פיו פועל המיזם.

בנוסף, במהלך הקורס הסטודנטים יעבדו בצוותים על מנת לפתח רעיון יצירתי וחדשני ולבנות, לנתח את האסטרטגיה ותהליכי הפיתוח הנדרשים לפיתוח המוצר/שירות החדשניים ולהכין תכנית עסקית המלווה במצגת שניתן להעבירם לחוות דעת של משקיעים פוטנציאליים.

banner