קורס התנסותי star icon

מנהל עסקים (.M.B.A)

ניהול פרויקטים

מרצה
ד"ר ורד הולצמן
דוא"ל
veredhz@mta.ac.il

הקורס עוסק בגישות ומתודולוגיות להכשרת מנהלים ומנהיגים שיובילו פרויקטים מוצלחים בארגונים. במסגרת הקורס נכיר, נבחן וניישם טכניקות וכלים המשמשים לתכנון, ניהול ובקרה של פרויקטים. הקורס משלב בין נושאי הלימוד הקלאסיים של ניהול פרויקטים הכוללים ייזום פרויקט, תכנון וניהול תכולה, לוחות זמנים, משאבים, תקציב, סיכונים ותקשורת, לבין נושאי הלימוד החדשניים הכוללים ניהול אג’ילי ואסטרטגי של פרויקטים המציעים כלים לניהול חדשנות בעולם דינאמי ותחרותי. במהלך הקורס נבחן סוגים שונים של פרויקטים ונכין תכנית פרויקט עבור ארגון עסקי, חברתי, או ציבורי.

*הקורס יועבר בשפה האנגלית*

הקורס כולל הרצאות והרצאות אורח של מנהלי פרויקטים מובילים בתעשייה, ותרגילים להכרת הכלים והטכניקות השונות לייזום, תכנון, ניהול ובקרה של פרויקטים

העבודה הקבוצתית של הסטודנטים תיישם באופן מעשי את החומר הנלמד באמצעות הכנת תכנית פרויקט עבור ארגון במגזר העסקי, החברתי או הציבורי. חברי הצוות ייצרו קשר עם ארגון שיש לו כוונה ליזום פרויקט חדש בתחום כלשהו שהוא מתחומי העניין של הסטודנטים ויסייעו לו בתהליך תכנון הפרויקט. חברי הצוות יעבדו יחד עם נציגי הארגון כדי לבחון את שלב הייזום של הפרויקט, כולל הגדרת הצורך וההזדמנות, הגדרת מטרות ויעדים, ניתוח סביבת הפרויקט, זיהוי וניתוח חלופות. לאחר בחירת החלופה המועדפת על ידי הארגון, יכין הצוות תכנית פרויקט מפורטת הכוללת את תכולת הפרויקט לביצוע בהתאם ליעדי הפרויקט והמבנה הארגוני של הארגון.

בנוסף, תכלול התכנית לוח זמנים ותקציב לביצוע הפרויקט, כולל התחשבות באילוצים, משאבים זמינים, עלויות הקמה, פיתוח ותפעול, הגדרת אבני דרך, ותזרים מזומנים. תכנית הפרויקט תבחן גם את הסיכונים וההזדמנויות הרלוונטיים לפרויקט ואת צרכי המידע והתקשורת של צוות ניהול הפרויקט. במהלך פיתוח תכנית הפרויקט יסתייעו הסטודנטים בתוכנות לתכנון פרויקט כגון -MS Project ו- Jira ובכך יתנסו בעבודה מעשית של תכנון פרויקט כפי שמתקיים בתעשייה

ובארגונים שונים בשוק העבודה ויוכלו לספק לאותם ארגונים תוצר בעל ערך ממשי עבורם לשלב הביצוע של הפרויקט. חברי הצוות יפגשו עם נציגי הארגון לפחות שלוש פעמים במהלך הקורס ויעבדו על פיתוח תכנית הפרויקט בהתאם לדרישות ולצרכים של הארגון, כאשר בכל אבן דרך יוצגו התוצרים להערכה של נציגי הארגון וקבלת משוב להמשך. בסיום הקורס יגיש כל צוות את תכנית הפרויקט, לארגון שאיתו עבד, בנוסף להגשה למרצה.

הקורס כולל הרצאות והרצאות אורח של מנהלי פרויקטים מובילים בתעשייה, ותרגילים להכרת הכלים והטכניקות השונות לייזום, תכנון, ניהול ובקרה של פרויקטים. בנוסף, הסטודנטים יעבדו בצוות וישתמשו בשיטות והכלים הנלמדים בקורס בכדי לתכנן פרויקט. במסגרת העבודה, הצוות יעבוד עם ארגון במגזר העסקי, החברתי או הציבורי ויכין עבורו תכנית פרויקט מפורטת המבוססת על התכנים שנלמדו במהלך הקורס, ובפרט ביחס לשלבי הייזום והתכנון, כולל מתווה לתכנית מעקב ובקרה. עבודת הצוות תכלול מצגות בכיתה והגשת מסמך תכנית פרויקט, בהתאם להנחיות באתר הקורס ובהתאם ללו”ז שייקבע בתחילת הסמסטר.

אין דרישות קדם

banner