מקצוע לחיים שתורם לחיים

לימודי סיעוד לתואר ראשון (.B.S.N)

התכנית בסיעוד (אח/ות אקדמאי/ת)

דקן
ד"ר פזית עזורי
משך התכנית
4 שנים
מתכונת לימודים
לימודי יום
סוג התואר
.B.S.N

מה לומדים בתואר ראשון במדעי הסיעוד

לימודי סיעוד בתכנית הלימודים לתואר “בוגר” בסיעוד תואמת למגמה של אקדמיזציה של התחום והיא משלבת תכנים עיוניים עם לימודים קליניים והתנסות קלינית.
שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד ותשתית ראשונית לניהול שירותי סיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימודי המשך במהלך הקריירה.

התכנית בלימודי סיעוד מותאמת לדרישות של משרד הבריאות והמל”ג.

התכנית בלימודי סיעוד משלבת תכנים עיוניים עם לימודים קליניים ועם התנסות קלינית. שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד ותשתית ראשונית לניהול שירותי סיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימודי המשך במהלך כל הקריירה.
התכנית מותאמת לדרישות הסף שהציב משרד הבריאות לצורך הרישום בפנקס האחיות. התכנית משלב ידע רפואי תיאורטי מיומנויות קבלת החלטות וסמכויות לתפקוד בסביבה דינאמית עם צוות רב מקצועי להצלת חיי אדם ולהשפעה  על איכות חייהם. התכנית במדעי הסיעוד מקנה לסטודנט את הכלים הניהוליים להתפתח במסלולי הקריירה המקצועיים והקליניים בתחום הבריאות.

תכנית הלימודים לתואר בוגר בסיעוד נמשכת ארבע שנים והיא בהיקף של 160 נ”ז (223 ש”ס).

סמסטר א'
 • סוציולוגיה של הבריאות והרפואה
  + 2 נ"ז
 • מבוא לפסיכולוגיה
  + 2 נ"ז
 • אנטומיה ופיזיולוגיה א'
  + 4 נ"ז
 • ביולוגיה של התא
  + 2 נ"ז
 • כימיה
  + 2 נ"ז
 • מדעי הסיעוד א'
  + 2 נ"ז
 • מבוא לאימונולוגיה
  + 1 נ"ז
 • מבוא להתנהגות ארגונית
  + 2 נ"ז
 • אתיקה וחוק הבריאות
  + 3 נ"ז
 • כתיבה מדעית ושיטות מחקר
  + 2 נ"ז
סמסטר ב'
 • פסיכולוגיה התפתחותית
  + 2 נ"ז
 • ביוכימיה כללית וקלינית
  + 2 נ"ז דרישות קדם: כימיה
 • אנטומיה ופיזיולוגיה ב'
  + 4 נ"ז דרישות קדם: אנטומיה ופיזיולוגיה א'
 • תקשורת ומיומויות בינאישיות א'
  + 2 נ"ז
 • מבוא לסטטיסטיקה (שיעור)
  + 2 נ"ז
 • מבוא לסטטיסטיקה (תירגול)
  + 1 נ"ז
 • ניהול ארגוני שרות וטיפול בפרט ובקבוצה
  + 2 נ"ז
 • מיקרוביולוגיה, וירולוגיה
  + 2 נ"ז
 • מבוא למדעי הרפואה א'
  + 4 נ"ז
 • מבוא למדעי הרפואה ב'
  + 3 נ"ז
סמסטר א'
 • פתולוגיה כללית
  + 4 נ"ז
 • פרמקולוגיה
  + 4 נ"ז
 • תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב'
  + 2 נ"ז דרישות קדם: תקשורת ומיומנויות בינאישיות א'
 • מדעי הסיעוד ג' - סיעוד בגריאטריה
  + 2 נ"ז דרישות קדם: אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו ב', מבוא למדעי הרפואה ב'
 • מדעי הסיעוד ב'
  + 2 נ"ז דרישות קדם: מבוא למדעי הרפואה א' ו ב'
 • תזונה ודיאטטיקה
  + 2 נ"ז דרישות קדם: ביוכימיה
 • מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב' (כירורגיה)
  + 4 נ"ז דרישות קדם: אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו ב', מבוא למדעי הרפואה ב'
 • כלכלת בריאות ומערכת מידע דיגיטלית
  + 2 נ"ז
 • מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' (סיעוד פנימי)
  + 5 נ"ז דרישות קדם: אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו ב', מבוא למדעי הרפואה ב'
סמסטר ב'
 • מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב' (כירורגיה)
  + 4 נ"ז דרישות קדם: אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו ב', מבוא למדעי הרפואה ב', מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב' (כירורגיה)
 • מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' (סיעוד פנימי)
  + 5 נ"ז דרישות קדם: אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו ב', מבוא למדעי הרפואה ב', מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' (סיעוד פנימי)
 • מדעי הרפואה והסיעוד 5 חלק א' + ב' (כרירוגיה ספציפית)
  + 4 נ"ז דרישות קדם: אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו ב', מבוא למדעי הרפואה ב'
 • מיומנויות קליניות (סימולציות ותרגול)
  + 4 נ"ז דרישות קדם: תקשורת ומיומנויות בינאישיות א' + ב'
 • מבוא לאפידמיולוגיה
  + 2 נ"ז
 • שיטות מחקר 2
  + 2 נ"ז
 • חשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופלים
  + 3 נ"ז דרישות קדם: מדעי הסיעוד ב'
 • גנטיקה ואמבריולוגיה
  + 2 נ"ז
סמסטר א'
 • התנסות קלינית (פנימית)
  + 4 נ"ז דרישות קדם: מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול), פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' ו- ב', סיעוד בגריאטריה, התנסות קלינית פנימית/כירורגית
 • התנסות קלינית (כירורגית)
  + 4 נ"ז דרישות קדם: מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול), פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' ו- ב', סיעוד בגריאטריה, התנסות קלינית פנימית/כירורגית
 • מדעי הרפואה והסיעוד 3 (אישה)
  + 7 נ"ז דרישות קדם: אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב'
 • מדעי הרפואה והסיעוד 2 (ילד ומתבגר)
  + 3 נ"ז דרישות קדם: אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב'
 • מדעי הרפואה והסיעוד 6 (טראומה ורפואה דחופה)
  + 4 נ"ז
סמסטר ב'
 • מדעי הרפואה והסיעוד 4 (נפש)
  + 5 נ"ז דרישות קדם: אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב'
 • מדעי הרפואה והסיעוד 3 (אישה)
  + 3 נ"ז
 • מדעי הרפואה והסיעוד 2 (ילד ומתבגר)
  + 4 נ"ז
 • קידום בריאות
  + 2 נ"ז
 • בריאות הציבור והקהילה
  + 3 נ"ז
 • התנסות קלינית- קהילה
  + 3 נ"ז דרישות קדם: מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול), בריאות הציבור והקהילה, פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב'
 • התנסות קלינית- נשים
  + 3 נ"ז דרישות קדם: מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול), פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 3( אישה), התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב'
 • התנסות קלינית - רפואה דחופה
  + 2 נ"ז
סמסטר א'
 • איכות וניהול הטיפול
  + 2 נ"ז
 • פרמקולוגיה קלינית
  + 2 נ"ז דרישות קדם: פרמקולוגיה
 • התנסות קלינית ילד ומתבגר
  + 2 נ"ז דרישות קדם: מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול), מדעי הרפואה והסיעוד 2 פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב'
 • התנסות קלינית- פסיכיאטריה
  + 2 נ"ז דרישות קדם: מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול(),פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 4 (נפש), התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב'
 • SPSS
 • סמינר בניהול - חלק א'
  + 2 נ"ז
סמסטר ב'
 • חטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר בניהול חלק ב'
  + 2 נ"ז
 • התנסות קלינית מתקדמת
  + 6 נ"ז דרישות קדם: כל ההתנסויות הקודמות

האקדמית מעניקה מלגה מיוחדת בשיעור מחצית שכר לימוד יסודי לתואר ראשון (למעט תשלומים נלווים) בגין הלימודים בשנת הלימודים תשפ”א למתקבלים במעמד “סטודנט מן המניין” לשנה א’ בעלי ציון משולב של 660 לפחות ששנת הלימודים תשפ”א היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

למידע נוסף לחצו כאן

על פי דרישות משרד הבריאות המתקבלים ללימודי הסיעוד יידרשו לחתום על המסמכים הבאים:

תכניות נוספות בלימודי סיעוד

star star

שאלות נפוצות

האם יש שיעורים מצולמים?

כן. יש מערכת ממוחשבת (ClassBoost) אשר מצלמת ומקליטה את כל השיעורים.

היכן מתבצעת ההתנסות הקלינית?

ההתנסות הקלינית מתקיימת במרכזים רפואיים בפריסה ארצית.

מתי מתחילה ההתנסות הקלינית?

החל משנה ג’ ונמשכת עד תום הלימודים.

כמה ימי לימוד יש בשבוע?

בשנים א’-ב’ לומדים שלושה ימים בשבוע, בשנים ג’-ד’ לומדים ארבעה ימים בשבוע (כולל התנסויות).

האם בלימודי סיעוד יש סמסטר קיץ?

לא, אבל בשנה ג’ ישנן התנסויות בסמסטר קיץ.

בוגרי מדעי הסיעוד

תשורה ניר
תשורה ניר

תואר ראשון במדעי הסיעוד (.B.S.N)

אחות מחלקת ניתוחי לב בבית החולים "איכילוב"

בוגרת בית הספר למדעי הסיעוד

איריס ליפקין
איריס ליפקין

תואר ראשון במדעי הסיעוד (B.S.N)

אחות במחלקת חבלות מוח, בית החולים לוינשטיין

בוגרת בית הספר למדעי הסיעוד

ג’ולי תורג’מן

תואר ראשון במדעי הסיעוד (B.S.N)

אחות במיון וטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי קפלן

בוגרת בית הספר למדעי הסיעוד

חסן טואפרה
חסן טואפרה

בית הספר למדעי הסיעוד (B.S.N)

אח חדר ניתוח במרכז רפואי עין טל

בוגר בית הספר למדעי הסיעוד

נסאר רובא
נסאר רובא

בית הספר למדעי הסיעוד (B.S.N)

אחות במחלקת הימטואונקולוגיה ילדים, תל השומר

בוגרת בית הספר למדעי הסיעוד

רובה עלואן איברהים
רובה עלואן איברהים

בית הספר למדעי הסיעוד (B.S.N)

אחות מוסמכת בקופת חולים לאומית

בוגרת בית הספר למדעי הסיעוד

מרגריטה גורביץ׳
מרגריטה גורביץ׳

תואר ראשון במדעי הסיעוד (B.S.N)

אחות באישפוז יום ומוקד חרום של מכבי

בוגרת בית הספר למדעי הסיעוד

דנית גוטפריד
דנית גוטפריד

תואר ראשון במדעי הסיעוד (.B.S.N)

אחות במחלקה גינקולוגית, בי״ח איכילוב

בוגרת בית הספר למדעי הסיעוד

נועה שמחון
נועה שמחון

תואר ראשון במדעי הסיעוד (B.S.N)

אחות מוסמכת בפנימית ה' בבית חולים תל השומר

בוגרת בית הספר למדעי הסיעוד

מרים חביב אללה
מרים חביב אללה

תואר ראשון במדעי הסיעוד (.B.S.N)

אחות בשיקום גריאטרי, מרכז רפואי רעות

בוגרת בית הספר למדעי הסיעוד

לואי אגבאריה
לואי אגבאריה

תואר ראשון במדעי הסיעוד (.B.S.N)

אח במערך הלב אסותא אשדוד

בוגר בית הספר למדעי הסיעוד

סיון טמיר משגב
סיון טמיר משגב

תואר ראשון במדעי הסיעוד (B.S.N)

אחות המלווה חולים סופניים

יועצת הנקה מוסמכת נכנסה למחזור הראשון של לימודי סיעוד באקדמית ויצאה ממנו אחות אקדמאית

רננה זוננברג
רננה זוננברג

תואר ראשון במדעי הסיעוד (B.S.N)

אחות

אני יכולה להעיד כי אחרי שלוש שנים, רמת ההתלהבות שלי רק הולכת וגדלה ואני מרגישה שעשיתי בחירה נכונה ושזכיתי

חנה בורר
חנה בורר

תואר ראשון במדעי הסיעוד (B.S.N)

אחות

בחרתי בסיעוד עקב אוריינטציה אישית לבריאות מגיל הילדות

רויטל הררי
רויטל הררי

תואר ראשון במדעי הסיעוד (B.S.N)

אחות העובדת כיועצת הנקה בבית החולים שיבא תל השומר

"היינו קבוצה קטנה ומגובשת של סטודנטים, שלא רק לומדים יחד בכיתה, אלא נמצאים גם בחדר ניתוח ובחדר מיון".

הסגל האקדמי בלימודי סיעוד

ד"ר פזית עזורי דקנית בית הספר לסיעוד ד”ר עזורי, שהחלה את דרכה המקצועית כאחות, היא בעלת תואר שלישי מאוניברסיטת ת”א וכיהנה בתפקידים בכירים במרכז הרפואי ת”א ובמשרד הבריאות, לצד פעילות אקדמית עניפה בתחומי המחקר,...
ד"ר גיא טוביאס מרצה בבית הספר למדעי הסיעוד, במסלול ההשלמה לאח/ות מוסמך/ת
ד"ר דוד עזרא  מרצה, בית הספר למדעי הסיעוד  נמנה עם הסגל הבכיר של ביה״ס לסיעוד באקדמית תל־אביב-יפו מאז שפתח את שעריו. מרצה וחוקר לאנטומיה ופיסיולוגיה בעיקר. חוקר מומחה למחקרים בעיקר בנושא עמוד השדרה הצווארי באדם...
ד"ר ריאד אבו-רקייה ראש התוכנית להסבת אקדמאים לתואר "בוגר" בסיעוד טיפול נמרץ- טיפול תומך- ואונקולוגיה, הכשרות בניהול בכיר.
פרופ' עליזה עמיאל מרצה בכירה בבית הספר למדעי הסיעוד נולדתי בקיבוץ כפר המכבי לאמא מורה לביולוגיה בחטיבת הביניים ולאבא שלימים נהיה פרופ’ לפילוסופיה והיה ממקימי אוניברסיטת חיפה. כיום אני נשואה עם שני ילדים ו 4 נכדים....
ד"ר מהדי טרביה מרצה בבית הספר למדעי הסיעוד 

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin