קורס התנסותי star icon

פסיכולוגיה (.B.A)

פסיכולוגיה התפתחותית – תיאוריה, מחקר ושדה

מרצה
ד"ר דנה שי וגב' אפרת קורן קופ

להעמיק את ידע הסטודנטים בפסיכולוגיה התפתחותית בחלקים תיאורטיים והתנסותיים, באמצעות הוראה פרונטלית בשילוב העברה יישומית של כלי מחקרי להערכה התפתחותית של ילדים והשתלבות במחקר התפתחותי בשדה.

תאור תמציתי של הקורס הקורס ישלב חלק תיאורטי וחלק מעשי הכולל מחקר מודרך והתנסות בשדה בפסיכולוגיה התפתחותית.

בחלק התיאורטי יילמדו הסטודנטים אודות התפתחותו של הילד בתוך המארג המשפחתי ומסגרת הגן.

בחלק המעשי, הסטודנטים ילמדו ויתנסו בהעברת כלים מחקריים, יעשו הכרות עם מרכז SEED להתפתחות רגשית מוקדמת, וייקחו חלק במחקר אורך הנעשה במסגרתו, במהלכו יתנסו בהעברת אבחון התפתחותי לילדים.

  • רצון להתנסות בשטח ולקחת חלק במחקר אקדמי, תוך מוכנות להגיע במהלך השנה לכ-10 התנסויות מחוץ למכללה.
  • ההשתתפות בקורס מותנית בראיון קבלה.
banner