תואר ראשון במדעי המחשב (.B.Sc)

תואר ראשון במדעי המחשב ובכלכלה וניהול (.B.A)