הכרה בלימודים קודמים star icon

קבלת פטור מקורסים – סטודנטים.ות אשר למדו קורסים רלוונטיים במוסד אקדמי אחר, מתבקשים.ות לקרוא בעיון את סעיף הכרה בלימודים קודמים שבתקנון הלימודים. טופסי בקשה לפטור ניתנים להדפסה מאתר האינטרנט של האקדמית באפשרות סטודנטים > כלים ומידע לסטודנט > טפסים להורדה > בקשה להכרה בקורסים. את הבקשות לפטור יש להגיש עד 20.08.23 על מנת לקבל תשובה לפני הרישום לקורסים. במהלך הרישום למערכות מובנות – במידה והוזן מראש פטור לסטודנט.ית, המערכת תזהה זאת והרישום לקורס לא יופיע. במידה וטרם הוזן, יתבצע הרישום לקורס הפטור. ניתן יהיה לבטל את הרישום במקרה הצורך ברישום המאוחר.

סטודנטים.ות בבית הספר למערכות מידע לפרטים על הכרה בקורסי בסמ”ח ומודיעין

סטודנטים.ות בתואר שני במינהל עסקים **- ניתן לקבל פטורים מקורסים על סמך לימודים קודמים עבור מקסימום שלושה קורסים (מכסה של 9 נקודות זכות) ללא צורך בהשלמת קורסים חלופיים. מכסת הלימודים המינימלית הנדרשת לתואר מוסמך במנהל עסקים הינה 45 נקודות זכות. סטודנטים.ות שעל סמך לימודים הקודמים יקבלו פטורים מעבר ל-9 נקודות זכות, ישלימו את המכסה המינימלית לתואר על ידי לימוד קורסי בחירה נוספים, עד להשלמת מכסת 45 נקודות זכות הנדרשות בתכנית. סטודנטים.ות שאושר עבורם פטור מקורסים מעל 9 נקודות זכות ומעוניינים.ות להירשם לקורסי הבחירה משנה ב’- יוכלו לבצע זאת במסגרת הרישום לקורסים.

סטודנטים.ות בתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני **-. סטודנטים.יות שקיבלו פטור על קורסים בהיקף של עד 6 נ”ז- עליהם.ן ללמוד קורס חלופי באותו היקף של נ”ז, מהתכנית בייעוץ ופיתוח ארגוני או בתוכניות אחרות בבית הספר לניהול וכלכלה. עבור כל פטור נוסף מעבר ל6 נ”ז לא יהיה צורך בהשלמה, עד למקסימום של 12 נ”ז. רשימת הקורסים מהם ניתן לקבל פטור נמצאת בידיעון התוכנית.

**לתשומת לבכם.ן, בהתאם לתקנות שכר הלימוד הנהוגות במוסדות להשכלה גבוהה, מינימום שכר לימוד המצטבר לתואר שני הינו 200% שכר לימוד. פטור אקדמי שניתן על סמך לימודים לתואר ראשון אינו פוטר מתשלום מלוא שכר הלימוד לתואר.

דברים נוספים שמתרחשים אצלנו

ההרשמה בעיצומה