הגשת בקשה למגורים במעונות star icon

הגשת הבקשה לזכאות למגורים במעונות הסטודנטים של המכללה האקדמית בשנת הלימודים תשפ”א, תתאפשר החל מיום 11.3.2020 ועד ליום 16.6.2020 (כולל). קבלת בקשות חדשות לאחר מועד זה תיעשה לפי שיקול דעתה של המכללה האקדמית בלבד.
מומלץ להגיש את הבקשה באמצעות דפדפן כרום במחשב ולא דרך טלפון נייד.

כל מי שהינו סטודנט לתואר ראשון או תואר שני באקדמית, למעט: סטודנט שעבר את מספר שנות התקן לתואר; סטודנט שהפסיק את לימודיו באקדמית או שלימודיו הופסקו ע”י האקדמית.

מועמדים ללימודים שמתחילים את לימודיהם לתואר ראשון או שני באקדמית בשנה”ל תשפ”א, רשאים להגיש בקשה רק לאחר שהתקבלו ללימודים באקדמית ושילמו את דמי המקדמה.

סטודנטים שמתגוררים במעונות ונמצאים במסגרת שנות התקן לתואר, זכאים לרצף מגורים עבור הדירה בה הם מתגוררים בלבד ואינם צריכים להגיש בקשה חדשה למגורים במעונות, אלא אם ברצונם להמיר את דירתם בדירה אחרת.

קביעת הזכאות נעשית תוך התחשבות בקריטריונים שונים, לרבות (אך לא רק): מרחק המגורים של הסטודנט ו/או משפחתו מהעיר תל-אביב-יפו, מצב סוציו-אקונומי של משפחת הורי הסטודנט ומידת המאמץ שעושה הסטודנט למחייתו.

התשובות יפורסמו במהלך חודש יולי 2020.

צרו קשר

רכזת מלגות ומעונות בדקאנט הסטודנטים

03-6803349
dorms-mta@mta.ac.il

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin