אנחנו כאן בשבילכם star icon

מרכז תמיכה לסטודנטים

האקדמית פועלת במישורים שונים על מנת לתת הזדמנות שווה לסטודנטים הזקוקים לתמיכה מיוחדת.
על מנת שניתן יהיה לטפל בכל הפניות ולהיערך בהתאם, מומלץ לפנות ולהגיש את החומר האבחוני/אישורים מוקדם ככל האפשר ורצוי עוד לפני תחילת הלימודים.
בקשה להתאמות בבחינות יש להגיש לכל המאוחר עד חודש לפני סיום הסמסטר . בקשה להתאמות שתימסר לאחר מועד זה – הזכאות להתאמות בבחינות תינתן בסמסטר העוקב.

1. הסדר בחינות מיוחד לסטודנטים/ות עם לקויות למידה / מוגבלויות תפקודיות – זכאות להתאמות מסוימות בבחינות.

אבחונים / מסמכים / חוו”ד רפואיות נבקש להמציא בהקדם על מנת לאפשר לנו להיערך מראש לתקופת הבחינות (עד חודש לפני סיום הסמסטר).

א. סטודנטים המבקשים התאמות בבחינות עקב לקויות למידה (דיסגרפיה, דיסלקסיה, דיסקלקוליה וכו’), הזכאות להתאמות מבוססת על חוות דעת הניתנת באבחונים הנעשים על ידי אחד מהגורמים הבאים:

מכונים המבצעים אבחון באמצעות מת”ל

מערכת (ממוחשבת) לאבחון תפקודי למידה (בפריסה ארצית)

  שם מרכז האבחון טלפון
1 מרכז אבחון “בצוותא” אוניברסיטת תל-אביב 03-6405449
2 מרכז מנעד, מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב 03-6901634
3 חממה, מרכז תמיכה ללקויי למידה, המכללה האקדמית תל חי 04-8181427
4 מכון יה”ל, אוניברסיטת חיפה 04-8249022
5 מכון יעל, חיפה 04-8383373
6 מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל 04-6423449
7 מלל, מרכז לאבחון לקויות למידה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה 09-7781126
8 מלל, מרכז לאבחון לקויות למידה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה 09-7781126
9 מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ירושלים 02-6759584
10 מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית אחווה 08-8588139
11 המכללה האקדמית בית ברל, ליד כפר סבא (למועמדים ולומדים בבית ברל בלבד) 09-7476394
12 מרכז האבחון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע 08-6479487
13 מרכז אבחון, המכללה האקדמית גליל מערבי 04-9015238
14 מכון אורן, מכללת אורנים 04-9838971
15 המרכז האקדמי רופין, עמק חפר 09-8983863
16 המכללה האקמית לחינוך “אל קסאמי” – באקה אל גרביה 04-6286605
17 המכללה האקדמית הערבית לחינוך – חיפה 04-8322344
18 מרכז אבחון האוניברסיטה העברית ירושלים (סניפים בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות) 02-5881342

 

ב. סטודנטים/ות המבקשים/ות התאמות בבחינות עקב הפרעת קשב וריכוז (ADD, ADHD) נדרשים להציג את המסמכים של אחת מהאפשרויות הבאות:

חוות דעת של פסיכיאטר מלווה באחד ממבדקי קשב וריכוז: TOVA או BRC או MOXO.
חוות דעת של נוירולוג מלווה באחד ממבדקי קשב וריכוז: TOVA או BRC או MOXO.
אבחון פסיכו-דידקטי מלווה באחד ממבדקי קשב וריכוז: TOVA או BRC או MOXO.

ג. סטודנטים/ות עם בעיות תפקודיות / רפואיות (דוגמת לקות ראיה/שמיעה, נכות מוטורית / נפשית וכו’) נדרשים להגיש חוות דעת רפואית של רופא מומחה לבעיה הרפואית (לדוג’: לקות ראיה > רופא מומחה עיניים, דרכי עיכול > רופא מומחה גסטרואנטרולוגיה, התמודדות עם נכות/הפרעה נפשית > רופא מומחה בפסיכיאטריה וכו’). חוות הדעת הרפואית תכלול סיכום תוצאות בדיקות והמלצות להתאמות.

סטודנטים/ות הלומדים/ות לתואר שני (ובעלי אישור התאמות מלימודי התואר הראשון ממוסד אקדמי קודם) המעוניינים/ות בקבלת התאמות בבחינות, מתבקשים/ות להעביר את אישור ההתאמות שקיבלו מהמוסד האקדמי הקודם מלווה באבחון שעל בסיסו ניתנו ההתאמות.

סטודנטים/ות הנמצאים/ות בתהליך אבחוני ומועד סיום התהליך יהיה לאחר המועד האחרון להגשת אבחונים, מתבקשים להעביר בהקדם אישור על תחילת תהליך אבחוני מהגורם המאבחן.

מימוש ההתאמות:
לקראת תקופת הבחינות, תשלח לסטודנט/ית הודעת דוא”ל בנוגע למימוש התאמות מיוחדות. מימוש ההתאמות המיוחדות נעשה בנפרד למועדי א’ וב’. יש לעקוב אחר ההודעות הנשלחות.על סטודנטים/ות שקיבלו התאמות מיוחדות (כגון: הקראת שאלון בחינה, הקלדת תשובות למחשב, שימוש בשולחן, שאלון מוגדל וכד’) יש להקפיד ולפתוח את הדוא”ל שנשלח אליהם בנושא “מימוש התאמות לבחינות”, לקרוא היטב את ההנחיות, להיכנס ל- קישור שיופיע בסוף ההודעה עם שם המשתמש והסיסמא למערכות המידע במכללה ולבקש את ההתאמות הרצויות עבור כל בחינה (בנפרד).

האבחונים / חוות הדעת הרפואיות יהיו תקפים בתנאי שנערכו לסטודנט/ית לאחר שמלאו לו/ה שמונה עשרה שנים וטרם חלפו חמש שנים ממועד עריכתם.

2. התאמות בבחינות לסטודנטים שהינם עולים חדשים/בוגרי תיכון ששפת הלימוד בו לא הייתה עברית

סטודנט/ית שהוא עולה חדש או מי שסיים לימודיו בבית-ספר תיכון ששפת הלימוד בו לא הייתה עברית, זכאי לתוספת של חצי שעה מעבר לזמן הבחינה הנערכת בעברית ושימוש במילונית. על סטודנט/ית כאמור לצרף אישור על היותו עולה חדש (תעודת עולה חדש) ו/או סיום לימודים בבי”ס תיכון ששפת הלימוד בו לא הייתה עברית לבקשה להתאמות בבחינות.

3. התאמות בבחינות לסטודנטיות בהריון

עפ”י נוהל זכויות סטודנטיות בהריון, לסטודנטית בהיריון, מסיבת היותה בהיריון (ע”ס אישור רפואי), תינתן תוספת זמן של 25% ממשך זמן הבחינה ויינתן אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה.

לתשומת ליבכם/ן:
ההודעות נשלחות לדוא”ל של המכללה, אותו מקבל/ת כל סטודנט/ית עם קבלתו/ה ללימודים.

את הבקשה להתאמות בבחינות (הכוללת את המסמכים האבחוניים הרלבנטיים) יש להעביר
ללילך קלי-גלעד – רכזת מנהל סטודנטים ואחראית נגישות, באמצעות דוא”ל: student@mta.ac.il
טלפון: 03-6803329/31
שעת קבלת קהל: בימים א’ ג’ ה’ בין השעות 10:00-13:00 – בניין ווסטון (בניין מספר 2), קומה 3, חדרים 318 ו-321.

יודגש כי התאמות בבחינות יינתנו רק על סמך חוות הדעת המקצועיות של הגורמים המוכרים על ידי המכללה כמפורט לעיל ובכפוף לאמצעי המכללה.

4. פרויקט תכנית חונכות

האקדמית מקצה משאבים לטובת פרויקט חונכות עבור סטודנטים/ות המתקשים בלימודים. תינתן עדיפות לסטודנטים עם לקויות למידה ומוגבלויות תפקודיות.
בתכנית החונכות, סטודנטים/ות בעלי הישגים גבוהים בלימודים חונכים סטודנטים/ות הזקוקים לסיוע בלימודים. החונכות תינתן לסטודנטים/ות ללא עלות כספית.

5. סדנאות לשיפור מיומנויות למידה

האקדמית מקיימת סדנאות לשיפור כישורי למידה.
במהלך הסדנא מקבלים הסטודנטים/ות כלים כיצד ללמוד ביעילות ולשפר הישגים בלימודים וכיצד להתמודד עם ריבוי מטלות ועמידה בלוחות זמנים.

6. שירות פסיכולוגי לסטודנטים/ות באקדמית

שירות פסיכולוגי קליני המיועד לתלמידי האקדמית – בבניין כלכלה וניהול, קומה 3 חדר 326. לפרטים אודות “הארבעה – מרכז רב מקצועי לטיפול פסיכולוגי” – לחצו כאן

7. נגישות באקדמית

מעבר להיות המכללה מוסד חדיש ונגיש לאוכלוסיות מגוונות, באקדמית קיימים אמצעי נגישות טכנולוגיים ופיסיים רבים שהותקנו ונרכשו לטובת אנשים עם מוגבלויות. לפירוט הסדרי הנגישות באקדמית>>
אחראית נגישות – לילך קלי גלעד, טל: 03-6803329, דוא”ל student@mta.ac.il
מנהל הסטודנטים בשיתוף עם אגודת הסטודנטים מקיימים מפגש אוריינטציה לסטודנטים עם לקויות למידה / מוגבלויות תפקודיות סמוך לתחילת שנת הלימודים האקדמית.

ההרשמה בעיצומה

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin