התאמות בבחינות star icon

על מנת לתת לכל הסטודנטים והסטודנטיות במכללה הזדמנות שווה להצלחה בלימודים מעניקה המכללה האקדמית מגוון התאמות בבחינות לבעלי לקויות למידה, הפרעות קשב וריכוז, בעיות תפקודיות ופסיכולוגיות, עולים חדשים, בוגרי תיכון ששפת הלימוד בו לא הייתה עברית וסטודנטיות בהריון.

ההתאמות ניתנות בהתאם להמלצות המופיעות במסמכי האבחון האישיים ו/או בכפוף לתקנוני המכללה הרלוונטיים.

את כל המסמכים והאישורים יש להגיש עד חודשיים לפני סיום הסמסטר וזאת על מנת שניתן יהיה להטמיע את ההתאמות וליישמן לכל אורך שנת הלימודים.
בקשות להתאמות שתוגשנה באיחור יבדקו ויוטמעו בסמסטר העוקב.

מועדי ההגשה בשנת הלימודים תשפ”ב

התאמות לבחינות סמסטר קיץ – הגשה עד ליום 18/7/22.

מועדי ההגשה בשנת הלימודים תשפ”ג

התאמות לבחינות סמסטר א’ – הגשה עד 30/11/22

התאמות לבחינות סמסטר ב’ – הגשה עד 14/4/23

התאמות לבחינות סמסטר קיץ – הגשה עד 14/7/23

  • המבקשים התאמות בבחינות עקב לקויות למידה )למשל דיסגרפיה, דיסלקציה, דיסלקוליה וכדומה) נדרשים להציג חוות דעת המבוססת על אבחון דידקטי שבוצע ע”י מכון ניצ”ן או אבחון מת”ל (מערכת תפקודי למידה) שבוצע על ידי מכון שמוכר ע”י המרכז הארצי לבחינות והערכה.
  • המבקשים התאמות בבחינות עקב הפרעת קשב וריכוז (ADD, ADHD) נדרשים להציג אחד משלושת המבדקים: TOVA / BRC / MOXO (בהתאם להמלצת הנוירולוג/הפסיכיאטר) המלווה בחוות דעת של נוירולוג או פסיכיאטר והכוללת בתוכה המלצות להתאמות בבחינות. מבדקי קשב וריכוז מתקיימים במכונים פרטיים וחלקם אף נמצאים בהסדר עם קופות החולים.
  • המבקשים התאמות בבחינות עקב הפרעת קשב וריכוז (ADHD,ADD) ולקויות למידה (למשל דיסגרפיה, דיסלקציה, דיסקלקוליה וכדומה), נדרשים להציג אבחון פסיכודידקטי (החתום על ידי פסיכולוג/ית מומחה) המלווה באחד משלושת המבדקים: TOVA /BRC / MOXO . מבדקי קשב וריכוז מתקיימים במכונים פרטיים וחלקם אף נמצאים בהסדר עם קופות החולים.
  • המבקשים התאמות בבחינות עקב בעיות רפואיות ו/או תפקודיות נדרשים להציג חוות דעת רפואית של רופא מומחה (מומחה לבעיה הרפואית), אשר תכלול סיכום של תוצאות הבדיקה ופירוט של ההתאמות המומלצות.

לתשומת ליבכם:

  • אבחונים וחוות דעת רפואיות יהיו תקפים בתנאי שנערכו לאחר שמלאו לסטודנט 18 שנים וטרם חלפו חמש שנים ממועד עריכתם (תנאים מצטברים).
  • סטודנטים הלומדים לתואר שני וברשותם אישור לקבלת התאמות בבחינות מהמוסד האקדמי הקודם, נדרשים להגישו את אישור ההתאמות המקורי שניתן על ידי המוסד האקדמי הקודם (בלימודי התואר הראשון).
  • סטודנטים שברשותם אישור התאמות לבחינה הפסיכומטרית, שניתן להם ע”י המרכז הארצי לבחינות והערכה, נדרשים להציגו עם המסמכים האבחוניים שבגינם ניתן להם אישור זה.
  • סטודנטים הנמצאים בתהליך אבחון שמועד סיומו יחול לאחר המועד האחרון להגשת הבקשה, נדרשים להעביר אישור על ביצוע התהליך מהגורם המאבחן.
  • סטודנטים שנמצאו זכאים להתאמות מיוחדות מתבקשים לצפות באישור ההתאמות באמצעות המידע-נט ולוודא את תוקפן של ההתאמות (קבועות = למשך כל תקופת הלימודים במכללה/ זמניות = מוגבלות בתאריך), לעקוב בדווקנות אחר הודעות הדוא”ל שנשלחות מהמכללה ולקרוא היטב את ההנחיות המצורפות להן. מימוש ההתאמות המיוחדות נעשה בנפרד לכל מועד בחינות בכל סמסטר.

עולה חדש או מי שסיים את לימודיו בבית ספר תיכון ששפת הלימוד בו לא הייתה עברית, זכאי לתוספת של חצי שעה מעבר לזמן הבחינה הנערכת בעברית ושימוש במילונית. אם הינך עונה על אחד מן הקריטריונים הללו, עלייך לצרף לבקשתך אישור תעודת עולה חדש או תעודת סיום לימודים מבית הספר התיכון, בהתאמה.

בהתאם לנוהל המכללה בנושא ובכפוף להצגת אישור רפואי הנך זכאית לתוספת זמן של 25% ממשך הבחינה ויינתן לך אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה.

צרו קשר

סטודנטים/ות ותלמידי/ות מכינות – יש לפתוח פנייה באמצעות מערכת המידע-נט – לחצו כאן

מועמדים/ות ללימודים וגורמים מחוץ למכללה – ניתן לשלוח הודעת דוא”ל לכתובת dean@mta.ac.il.

מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו גם בטלפון 03-6803329 / 03-6803348  או לבקר אותנו במשרדינו בבניין פומנטו (בניין 1, קומת קרקע).

ההרשמה בעיצומה