התאמות בבחינות star icon

על מנת לתת לכל הסטודנטים והסטודנטיות במכללה הזדמנות שווה להצלחה בלימודים מעניקה המכללה האקדמית מגוון הקלות והתאמות בבחינות לבעלי לקויות למידה, הפרעות קשב וריכוז, בעיות תפקודיות ופסיכולוגיות, עולים חדשים, בוגרי תיכון ששפת הלימוד בו לא הייתה עברית וסטודנטיות בהריון.

ההקלות והתאמות ניתנות בהתאם להמלצות המופיעות במסמכי האבחון האישיים ו/או בכפוף לתקנוני המכללה הרלוונטיים.

את כל המסמכים והאישורים יש להגיש עד חודשיים לפני סיום הסמסטר וזאת על מנת שניתן יהיה להטמיע את ההתאמות וליישמן לכל אורך שנת הלימודים. בקשות להתאמות שתוגשנה באיחור יבדקו ויוטמעו בסמסטר העוקב.

מועדי ההגשה בשנת הלימודים תשפ”א

התאמות לבחינות סמסטר א’ ואילך – הגשה עד ליום 15/11/20.

התאמות לבחינות סמסטר ב’ ואילך – הגשה עד ליום 4/4/21.

התאמות לבחינות סמסטר קיץ – הגשה עד ליום 3/7/21.

את הבקשות יש להגיש לרכזת נגישות וקידום סטודנטים בכתובת student@mta.ac.il.

  • המבקשים התאמות בבחינות עקב לקויות למידה (למשל דיסגרפיה, דיסלקציה, דיסלקוליה וכדומה) נדרשים להציג חוות דעת המבוססת על אבחון דידקטי או פסיכו-דידקטי שבוצע במכון ניצן או אבחון מת”ל (מערכת תפקודי למידה) שבוצע במכון שמוכר ע”י המועצה הארצית לבחינות והערכה.
  • המבקשים התאמות בבחינות עקב הפרעת קשב וריכוז (ADD, ADHD) נדרשים להציג מבדק TOVA, BRC או MOXO שמלווה בחוות דעת של פסיכיאטר, נוירולוג או אבחון פסיכו-דידקטי.
  • המבקשים התאמות בבחינות עקב בעיות רפואיות ו/או תפקודיות נדרשים להציג חוות דעת רפואית של רופא מומחה, אשר תכלול סיכום של תוצאות הבדיקה ופירוט של ההתאמות המומלצות

לתשומת ליבכם:

  • אבחונים וחוות דעת רפואיות יהיו תקפים בתנאי שנערכו לאחר שמלאו לסטודנט 18 שנים וטרם חלפו חמש שנים ממועד עריכתם (תנאים מצטברים).
  • סטודנטים הלומדים לתואר שני וברשותם אישור לקבלת התאמות בבחינות נדרשים להגיש את האישור עצמו ואת האבחון שעל בסיסו הוא ניתן.
  • סטודנטים הנמצאים בתהליך אבחון שמועד סיומו יחול לאחר המועד האחרון להגשת הבקשה, נדרשים להעביר אישור על ביצוע התהליך מהגורם המאבחן.
  • סטודנטים שנמצאו זכאים להתאמות מיוחדות נדרשים לעקוב בדווקנות אחר הודעות הדוא”ל שנשלחות מהמכללה ולקרוא היטב את ההנחיות המצורפות להן. מימוש ההתאמות המיוחדות נעשה בנפרד לכל מועד בחינות בכל סמסטר.

עולה חדש או מי שסיים את לימודיו בבית ספר תיכון ששפת הלימוד בו לא הייתה עברית, זכאי לתוספת של חצי שעה מעבר לזמן הבחינה הנערכת בעברית ושימוש במילונית. אם הינך עונה על אחד מן הקריטריונים הללו, עלייך לצרף לבקשתך אישור תעודת עולה חדש או תעודת סיום לימודים מבית הספר התיכון, בהתאמה.

בהתאם לנוהל המכללה בנושא ובכפוף להצגת אישור רפואי הנך זכאית לתוספת זמן של 25% ממשך הבחינה ויינתן לך אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה.

צרו קשר

דיקנט הסטודנטים | רכזת נגישות וקידום סטודנטים
טלפון – 03-6803329
דוא”ל – student@mta.ac.il
קבלת קהל (בתיאום מראש) – בניין ווסטון, קומה 3, חדר 318

התמחות בחדשנות חברתית כלכלית

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin