שכר לימוד ומלגות

שכר הלימוד באקדמית תל-אביב-יפו נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה והוא זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות.
יום פתוח

יצירת קשר

שעות פעילות

ימים א’ ו – ד’ בין 14:00 ל- 16:30
ימים ב’ ו – ה’ בין 08:30 ל- 10:30 ובין 14:00 ל- 16:30
יום ג’ בין 08:30 ל- 12:30

03-6803361
היחידה לשכר לימוד, מלגות ומעונות, חדר 228, בניין ווסטון

מלגות והסדרי מימון לסטודנטים הלומדים באקדמית

הזכאות למלגת סיוע כלכלי בסך של כ- 3,000 ש”ח מוענקת על בסיס המצב הסוציו-אקונומי של הסטודנט, באופן יחסי לשאר המבקשים ובהתאם לתקציב המלגות שנקבע לאותה שנה אקדמית. מצבו הסוציו-אקונומי של הסטודנט נבחן על פי מידת המאמץ שעושה הסטודנט למחייתו ומצבה הכלכלי של משפחתו (סטודנט שעובד אינו פוגע בזכאותו למלגה).

 

מועדים להגשת הבקשה וקבלת מענה

הגשת הבקשה תתאפשר בין התאריכים 4/8/20 – 28/10/20; התשובות תפורסמנה במהלך חודש דצמבר 20.

סטודנטיות וסטודנטים שמתחילים את לימודיהם בסמסטר ב’ (אביב) תשפ”א יוכלו להגיש בקשה למלגה בין התאריכים 8/2/21 – 3/3/21; התשובות תפורסמנה בחודש אפריל 21.

 

מה התנאים לקבלת המלגה?

המלגה מיועדת לסטודנטיות וסטודנטים במסגרת תואר ראשון או שני.

למתחילי סמסטר א’ נדרש היקף לימודים בשנה זו של לפחות 30 נקודת זכות לתואר ראשון (27 נקודות זכות ללומדים בתוכנית מעוף). למתחילי סמסטר ב’ נדרש היקף לימודים של לפחות 27 נקודות זכות (20 נקודות זכות ללומדים בתכנית מעוף). בתואר שני נדרש היקף של 18 נקודות זכות במהלך שנת הלימודים.

לצורך זה ייחשבו רק נקודות זכות בהן מילא הסטודנט את מטלת הסיום בקורס – בחינה או עבודה. לסטודנט לתואר ראשון ייחשבו במכסה זו 4 שעות לימוד שבועיות בקורסי אנגלית ברמת מתקדמים א’ וברמת מתקדמים ב’, או 6 שעות שבועיות בקורסי אנגלית ברמה טרום בסיסי וברמת בסיסי, בהם הושג ציון עובר.

 

מי אינו רשאי להגיש בקשה?

 • סטודנט שלימודיו ממומנים ע”י גורם חיצוני, מוסד ציבורי או ע”י מעביד בסך 80% ומעלה משכר הלימוד היסודי (הלוואות, מענקי משרד החינוך ומענקי מנהל הסטודנטים אינם נחשבים כמימון ע”י גורם חיצוני).
 • סטודנט שיוותר על זכאותו לשירותי רווחה לשנת הלימודים תשפ”א.
 • סטודנט רווק ללא ילדים, בעל דירה וגילו נמוך מ- 40.
 • סטודנט בעל רכב משנת ייצור 2015 ואילך (למעט מקרה נכות).
 • סטודנט שלומד בתוכנית שלא לקראת תואר.
 • סטודנט שעבר את מספר שנות התקן לתואר.

 

הנחיות למילוי הטופס המקוון

 • תנאי הכרחי לבדיקת הבקשה הינו צירוף כל הטפסים והאישורים שמצוינים בטופס המקוון. בקשה שלא צורפו לה כל הטפסים והאישורים הרלוונטיים, לא תיבדק ולא תובא להמשך דיון (אין לשלוח מסמכים בנפרד מטופס הבקשה המקוון).
 • במהלך מילוי הטופס ניתן לנווט בין המסכים השונים, לענות על שאלות, לצרף קבצים וכיוצ”ב. בכל רגע נתון ישנה אפשרות לשמור את טופס הבקשה ולהמשיך במילוי הטופס במועד מאוחר יותר. הגשת הבקשה באופן סופי תעשה באמצעות לחצן “הגשת הבקשה”.

 

מסמכים שיש לצרף לבקשה

לרשימת המסמכים יש ללחוץ כאן.

אם במהלך מילוי הטופס לא נדרשת לצרף מסמך מסוים המפורט להלן, הרי שאין צורך בכך.

להגשת בקשה >>

מוענקות לסטודנטים אשר השיגו הישגים מעולים בלימודיהם באקדמית בשנה הקודמת.
רשימת מקבלי מלגות אלה תפורסם ע”י האקדמית במהלך סמסטר א’.

 

לפרטים נוספים:

תקנון לימודים לתואר בוגר – סעיף 13

תקנון לימודים לתואר מוסמך – סעיף 11

לוחמים משוחררים מצה”ל (כהגדרתם על פי רשויות הצבא) שיתקבלו ללימודים באקדמית, פטורים מתשלום עבור קורסי הכנה במתמטיקה, אנגלית עד רמת פטור (כולל ​​בחינה מסכמת באנגלית המתקיימת באקדמית ברמות בסיסי ומתקדמים א’), הכרת המחשב וכל קורס אחר במסגרת האקדמית שנועד לחזק מיומנויות יסוד ואינו מקנה נקודות זכות לתואר.

זכאי להינות מן הפטור מי שהחל בלימודיו תוך שנתיים ממועד השחרור משרות חובה (לקצין תוך שלוש שנים ממועד השחרור משרות חובה) וניתן לממשו במהלך כל שנות הלימוד לתואר ראשון באקדמית.

לבדיקת הזכאות למלגת לוחם 

תוכלו לקרוא כאן בנפרד על מלגות נתוני קבלה גבוהים

​עיריית תל אביב-יפו בשיתוף האקדמית, מעניקות מלגות דיור לסטודנטים בגובה של עד 9,600 ש”ח, לסטודנטים שישכרו דירות בשכונת שפירא, נווה שאנן, התקווה ושכונות נבחרות ביפו.

לרשימת הרחובות המשתתפים במלגה לחץ כאן

לתשומת לבכם, מעונות הסטודנטים אינם משתתפים בפרויקט מלגת הדיור.

 

קריטריונים לקבלת המלגה:

סטודנט מן המניין באקדמית תל-אביב-יפו הלומד בהיקף של לפחות 70% מתכנית הלימודים.
עדכון כתובת המגורים בתעודת הזהות לכתובת הרלוונטית לפרויקט.
חוזה שכירות חתום לתקופה של שנה לפחות, עם אופציה לשנה נוספת הכוללת הגבלה במחיר השכירות עד 5%.
מסמך המוכיח כי הסטודנט רשום בארנונה בנכס האמור.
המלגה תינתן לכל היותר לשלושה סטודנטים המתגוררים בנכס האמור.
התחייבות לביצוע פעילות מעורבות חברתית, בהיקף של מינימום 100 שעות שנתיות, בתיאום עם היחידה לקשרי אקדמיה-קהילה באקדמית.
חתימה על כתב הסכמה, לפיו העיריה או מי מטעמה, רשאית לבדוק את המשך זכאות הסטודנט לקבלת המלגה, ע”י ביקורי פתע בנכס על מנת לוודא שהסטודנט אכן מתגורר בנכס האמור.

 

תקנות למלגת דיור

סטודנט שלא יבצע את שעות הפעילות כנדרש לא יהיה זכאי לקבלת המלגה.
סטודנט שיפסיק להתגורר בדירה שאושרה במסגרת המלגה ולא יעבור לדירה אחרת באחד מהרחובות המוגדרים בפרויקט ו/או יפסיק בפעילות החברתית תבוטל זכאותו למלגת דיור בהתאם למועד בו זו בוטלה.
האקדמית רשאית לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהסטודנט לא יעמוד באחד מהקריטריונים הנ”ל או יפסיק את לימודיו באקדמית בין מיוזמתו ובין מיוזמת האקדמית. כמו-כן, תבוטל המלגה אם יתברר כי ניתנה על סמך מתן מידע כוזב.

בכל שאלה ניתן לפנות ליחידת שכר לימוד ומלגות בטלפון: 03-6803330 או במייל:  tuition@mta.ac.il

* מלגת הדיור מוענקת בשיתוף עירית ת”א-יפו ומותנית באישורה לשנת הלימודים תש”פ.

מלגות אלו מנוהלות על ידי המרכז לקשרי אקדמיה קהילה שפועל אצלנו באקדמית תל-אביב-יפו

 

האקדמית תל אביב יפו בשיתוף קרן שכ”ל שמחים להציע הסדר מימון מסובסד ללא קריטריונים לכל הסטודנטים של האקדמית– האפשרות מקנה לקחת הסדר מימון מסובסד לכיסוי שכר הלימוד החל מהשנה הראשונה ללימודים ועד גובה של 12,000 ₪ בסבסוד האקדמית תל אביב-יפו ללא ריבית וללא הצמדה, בפריסה של עד 36 תשלומים קבועים.

בנוסף, ישנם מסלולים נוספים של הסדרי מימון שאינם מסובסדים ע”י האקדמית ת”א-יפו, המוצעים לסטודנטים ע”י קרן שכ”ל:

הסדר מימון בגובה של עד 20,000 ש”ח בפריסה של עד 60 תשלומים ללא הצמדה.
לומדים היום משלמים מחר- הסדר מימון בגובה של עד 20,000 ש”ח בפריסה ארוכה של עד 48 תשלומים החל מסיום התואר, במהלך הלימודים יגבו תשלומים חודשיים בסך 25 ש”ח.

ניתן להירשם באתר קרן שכ”ל:  www.sachal.co.il או בטלפון 03-9635856.

 

לתשומת לבכם:

 1. התנאים אטרקטיביים וחסרי תקדים, ללא ערבים וללא הוכחת זכאות סוציו-אקונומית.
 2. מכסת הסדר המימון ללא קריטריונים מוגבלת, והאקדמית רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת.
 3. מועמד שייפנה בבקשה להחזר כספי בגין הסדר המימון, תבוטל זכאותו לסבסוד הריבית וההצמדה.
 4. מועמד שיפסיק את לימודיו יחויב לפי תקנון שכר הלימוד ותבוטל זכאותו לסבסוד הריבית וההצמדה.
 5. מועמד או סטודנט ממשיך שיבחר לשלם את תשלום המקדמה באמצעות הסדר המימון שהעמידה לרשותו האקדמית תל אביב-יפו ייחשב כמועמד/סטודנט שהסדיר את המקדמה, ועל כן בעת הפסקת לימודים יחולו עליו תקנות הפסקת לימודים החלות על סטודנטים שהפסיקו את לימודיהם.

הלוואות ומענקים לסטודנטים מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך והתרבות

מפעל הלוואות ומענקים לסטודנטים, הפועל מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך והתרבות, מאפשר לסטודנטים לקבל הסדרי מימון לסיוע במימון שכר הלימוד. שיעור ההלוואה נקבע ביחס להיקף הלימודים. פרטים בדבר זכאות לקבלת הלוואה ותנאיה ניתן למצוא בטופס הבקשה להלוואה ובטופס ההסבר הנלווה אליו. טפסים אלו ניתן לקבל במזכירויות הסטודנטים בתחילת סמסטר א’.

הלוואות לסטודנטים מטעם האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית – IFLA

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית (IFLA) מעניקה לסטודנטים הסדרי מימון ללא ריבית. הסדרי מימון מיועדים לסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי, בתחומי המדעי היישומי, הלומדים במוסדות אקדמיים בישראל. גובה ההלוואה הינו עד 20,000 ש”ח.

למידע נוסף לחצו כאן

 

 

מלגות ע”ש פאולינה וד”ר אברהם ברגמן ז”ל

המלגה מיועדת לסטודנטים עם שיתוק מוחין – C.P בלבד, הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה. טופסי הגשת בקשת מלגה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של איל”ן כאן ו/או בפניה למשרדי איל”ן בטלפון: 03-5248141 או במייל: ilan@ilan-israel.co.il או בפקס: 03-5249828.

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות

 

סדנת מפגש עם החברה הישראלית

הסדנא תאפשר לסטודנטים/ות בשנת לימודיהם הראשונה, תש”פ, היכרות  עם מגוון של סוגיות מפתח הנתונות במחלוקת בחברה הישראלית, על בסיס הרצאות, דיונים ופעילות חברתית של הסטודנטים/ות.

היא מיועדת לסטודנטים/ יות  שיתקבלו לשנת תש”פ במסלול הרגיל לתואר חברה-פוליטיקה (במסלולי הבוקר: החטיבה בתקשורת פוליטית, החטיבה בלימודי קהילות ומנהיגות, כללי, כולל סטודנטים בחטיבה לתקשורת פוליטית וחטיבת לימודי קהילות ומנהיגות) ומשתתפים מתוכנית “נגיעות אקדמיות”.

במהלך המפגשים יושם דגש על שימוש באמצעים מעשיים ויוזמנו מרצים אורחים המייצגים מגוון עמדות מהחברה הישראלית. היקף פעילות זו 30 שעות שיכלול 15 מפגשים שיתקיימו לאורך השנה.
לסדנא מטרה נוספת של הפיכת הסטודנטים לשגרירי האקדמיה בקהילות המקומיות ביפו באמצעות העברת סדנאות. הפעילות הקהילתית-חברתית תהיה בהיקף של 20 שעות במהלך שנת תש”פ, במסגרת ארבעה מפגשים בני חמש שעות.

הסדנא הבית-ספרית תקנה מלגה בסכום של 5000 ש”ח בכפוף לנוכחות חובה  ופעילות במפגשי הסדנא, ותכלול 50 שעות: 15 מפגשים בני שעתיים לאורך השנה שיתקיימו בימי שני בין השעות 14:00-15:30. ו-4 מפגשים של 5 שעות במסגרת הפעילות בקהילה. הסדנה לא תקנה נ”ז וציונים בתכנית התואר הראשון.

לפרטים נוספים על הסדנא ניתן לפנות במייל לד”ר אריה קרמפף  ARIEKR@MTA.AC.IL
להרשמה לסדנה יש לפנות לשני אגסי -ביטון shaniaga@mta.ac.il
למידע לחצו כאן

 

פרויקט המלגות “כאן גרים”

במסגרת הפרויקט “כאן גרים” הסטודנטים מתגוררים בבתיהם של אזרחים ותיקים ומבצעים ביחד פעילות חברתית. בכך יש מענה מצד אחד לתופעת הבדידות הנפוצה בקרב אזרחים ותיקים החיים בגפם, ומצד שני למחירי הדיור הגבוהים איתם נאלצים להתמודד הסטודנטים.

אנו מגייסים לשנת הלימודים הבאה תש”פ רכזים ורכזות עם יחסי אנוש טובים, ראש גדול, אחריות ותחושת שליחות לריכוז הפעילות במחוזות הבאים: ירושלים, גוש דן, השרון וחיפה. עבור פעילות של כ-180 שעות לאורך החודשים יוני-נובמבר 2019, תינתן מלגה על סך 10,000 ₪. ניתן להגיש מועמדות עד ה-31.05.19.

למידע לחצו כאן

לפרטים נוספים ולהרשמה

 

מלגת “חבר כלבבי”

מטרת התכנית הינה להוות בתי אומנה לכלבים הממתינים לאימוץ, וכן לספק להם מחסה וטיפול, עד למציאת בית חם וקבוע.

הפרויקט יפעל במרכז הארץ.

המלגה בסך 10,000 ש”ח תוענק על ביצוע 35 שבועות של אומנה לאורך השנה.
לפרטים נוספים

מלגת כוכבים בת ים

המלגה מיועדת לסטודנטים בעלי תודעה חברתית, יכולת נתינה ורצון ללמוד ולהתפתח. קיימים מסלולים לחינוך מיוחד, לחטיבה וליסודי.

המלגה בגובה 10,000 ש”ח תמורת 170 שעות.
לפרטים נוספים

דף מידע למועמדים

טופס למועמד

להרשמה לימי היכרות

 

מלגת בירור זכויות ליוצאי אתיופיה

המלגה מיועדת לסטודנטים/ות במוסד אקדמי מוכר, דוברי אמהרית או טיגרית, לתכנית ייחודית של המשרד לשוויון אזרחי והתאחדות הסטודנטים הארצית. מטרתה לסייע לאזרחים ותיקים יוצאי הקהילה האתיופית במימוש זכויותיהם וההטבות המגיעות להם.

המלגה בגובה 5,600 ש”ח תמורת 130 שעות פעילות שנתיות.

לפרטים נוספים

 

מלגת צ.ל.ש – מסע לעתיד

מלגת צ.ל.ש מתמקדת בהדרכת בני נוער בפרויקט לימוד שחמט, תמורת מלגה בגובה 6,000 ש”ח בשנה.

ההשתתפות מותנית בהתחייבות לשנתיים.

לפרטים נוספים

 

קול קורא – קול קורא לפרסי קרן אברהם שרוני לשנת תשע”ט/2019 

הקרן על שם אל”מ אברהם שרוני ז”ל מזמינה להגיש הצעות להענקת פרסים לעידוד אנשים ומעשים ראויים  לציון בתחומים המפורטים בקובץ ההנחיות

 

קול קורא – מלגות קרן יעקב ברנדיס
מטרת המלגות היא לעידוד מצוינות בקרב סטודנטים ששרתו בשירות חובה בחיל המודיעין.

גובה כל מלגה 5,000 ש”ח. המלגות מיועדות לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים מ-90 ומעלה, שסיימו שנת לימודים ראשונה או שניה בתחומי הלימוד המפורטים בקובץ ההנחיות

 

עמותה לקידום החינוך בת”א יפו

העמותה לקידום החינוך בת”א יפו בשיתוף תכנית פרח, מחלקת כל שנה מלגות לבוגרי העמותה וסטודנטים אשר גדלו בדרום ת”א יפו.

המלגה על סך 7,200 ש”ח מחולקת על בסיס סוציואקונומי ומחייבת התנדבות של 120 שעות בפעילות העמותה.

הרישום מתבצע באופן מקוון דרך אתר העמותה והינו עד ה-31.10.19

לפרטים נוספים

 

מלגת הפדרציה היהודית בקנדה UIA 

“AACI & Jewish Federations of Canada – UIA Scholarship Fund”

לפרטים נוספים

 

קול קורא – מלגת קרן מכבים של יוצאי איראן

קרן מכבים של יוצאי איראן פועלת לגישור הפערים החברתיים באמצעות העשייה החינוכית, תוך התמקדות במתן מלגות לסטודנטים יוצאי איראן ואתיופיה.

לפרטים נוספים

דף מידע למועמדים

 

קול קורא – מלגה ע”ש ד”ר אטל פרידמן ז”ל

המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר שני או שלישי הכותבים עבודת גמר בנושא חברתי או כלכלי העוסק בערים, עדיפות לעבודה על העיר ת”א יפו.

גובה כל מלגה עד 5,000 ש”ח

לפרטים נוספים 

 

קול  קורא – מלגת קרן ענבר

“קרן ענבר” מעניקה מלגות ופרסים לעבודות מחקר ולמעשים ראויים לציון בתחום ההתמודדות עם הטרור לתלמידים, סטודנטים ואנשי מחקר מהאקדמיה וממוסדות אחרים.

גובה כל מלגה עד 7,500 ש”ח

לפרטים נוספים

 

מלגת שגרירי רוטשילד

המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בשנתם הראשונה או לסטודנטים לתואר ראשון בעלי יתרת לימודים של 3 שנים הלומדים במוסדות המפורטים כאן

לפרטים נוספים

דפי מידע למועמדים

הסבר נוסף באתר המכללה

 

עמותת אלומה-תוכנית “לקראתך”

במסגרת התכנית מוצעות מלגות לסטודנטיות, בוגרות שירות צבאי/לאומי מלא – עד חמש שנים מהשחרור, בעלות ניסיון בהדרכה והיכרות עם אוכלוסיית היעד.
התוכנית עובדת ב-25 פנימיות, אולפנות וכפרי נוער בפריסה ארצית.
לפרטים נוספים

 

קרן הישג–מלגות לחיילים בודדים 

קרן הישג מטעם הת’ר רייסמן וג’רי שוורץ הוקמה במאי 2005 ומופעלת על ידי האגודה למען החייל בישראל. הקרן מיועדת לחיילים משוחררים, ששירתו שירות מלא ותקין מכל סוג שהוא, והוגדרו בצה”ל כחיילים בודדים.

מלגת הישג כוללת מימון מלא של שכר הלימוד לתואר ראשון, וכן תמיכה כלכלית חודשית לקיום בכבוד בזמן הלימודים. בנוסף, קרן הישג מציעה מסלול נפרד לחיילים בודדים משוחררים שמצטיינים אקדמית.

לאתר קרן הישג לחצו כאן

 

מלגת פר”ח בחווידע בת ים

לחווידע בת ים, מרכז המדע החווייתי לילדים של ארגון פר”ח, דרושים מדריכים.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

מלגות חרדים לאקדמיה של עמותת ידידות טורונטו

תכנית חרדים באקדמיה של עמותת ידידות טורונטו מזמינה חרדים ללמוד לתואר אקדמי במוסדות המובילים להשכלה גבוהה בישראל – וכך להשתלב בתעסוקה איכותית.

מטרת התכנית הינה יצירת קבוצה אקדמית מקצועית רחבה, הן באיכות והן בכמות, שתתרום לרווחתה הכלכלית של החברה החרדית בפרט, ולפיתוחה של הכלכלה הישראלית בכלל.

התכנית מציעה לגברים חרדים בוגרי ישיבות בגילאי 20-40 מעטפת ליווי ייחודית המסייעת להם החל משלב הייעוץ וההכוונה בבחירת תחום הלימודים, דרך מלגות לימודים ולבסוף הכוונה וסיוע בשלב ההשמה לקראת השתלבות איכותית בשוק התעסוקה.

להגשת מועמדות לתכנית ולפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר התכנית

 

סיוע לסטודנטים מטעם המנהל לסטודנטים עולים

מנהל הסטודנטים מעניק סיוע לסטודנטים עולים.

לפרטים נוספים

 

הקרן להכוונת חיילים משוחררים – הטבה לתושבי הפריפריה

סטודנטים הגרים באזור עדיפות לאומית או מתכוונים ללמוד לתואר ראשון במוסדות הממוקמים באזורים אלו זכאים למענקים ולהטבות במימון לימודים אקדמיים, מהקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורים בעלי עדיפות לאומית.

הסיוע ניתן במסגת תיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים – קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע – פריפריה, התשע”א – 2011.

לפרטים נוספים

 

מלגות קרן IMPACT ללוחמי צה”ל

IMPACT היא קרן מלגות מטעם ארגון ידידי צה”ל בארה”ב (Friends of IDF), בשיתוף עם האגודה למען החייל. הקרן הוקמה בשנת 2002 במטרה להוקיר את הלוחמים על שירותם הצבאי המסור ועל תרומתם להגנת המדינה ובטחונה.
הקרן מעניקה מלגות לימודים ללוחמים משוחררים (עד דרגת סגן) במצב סוציו-אקונומי קשה, ועוזרת להם להגשים את עצמם בלימודים גבוהים.

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות

למידע נוסף לחצו כאן

 

מלגות פרויקט פר”ח

פר”ח הוא פרויקט חונכות של סטודנטים. במסגרת הפרויקט, סטודנטים חונכים ילדים בשתי פגישות שבועיות, בנות שעתיים כל אחת. ההשתתפות בפרויקט פר”ח מקנה מלגה בשיעור של מחצית משכר הלימוד, ואינה פוגעת בזכות הסטודנט לקבל מלגות נוספות. כל סטודנט, מכל תואר ותחום לימודים, זכאי להשתתף בפרויקט פר”ח.

הרישום לפרויקט פר”ח מתקיים בתחילת חודש אוגוסט, אך ורק באמצעות אתר האינטרנט 

משרדי פר”ח נמצאים באוניברסיטת תל אביב, בניין מיטשל, חדר 106 טל: 03-6417119
או בדוא”ל perachta@post.tau.ac.il

 

מלגות מטעם היא”ס ישראל

היא”ס הינו ארגון בינלאומי ותיק המסייע לפליטים, למהגרים ולעולים חדשים.
מאז הקמתו בשנת 1881, תמך היא”ס במיליוני עולים ופליטים שרצונם היה לעלות, להיקלט, להתבסס ולהתקדם בארצם החדשה.
לקרן המלגות של היא”ס מקום חשוב במגוון השירותים שמעניק הארגון לקהילה.
קהל היעד של המלגה הנו סטודנטים שעלו לישראל מכל ארצות העולם החל משנת 2007, וכן סטודנטים שעלו ארצה מאתיופיה החל משנת 1990. המועמדות פתוחה בפני סטודנטים שסיימו סמסטר לימודים מלא במסלול אקדמי במוסד מוכר על ידי המל”ג בעת הגשת הבקשה. המלגה מוענקת על סמך צורך כלכלי והצטיינות בלימודים תוך התחשבות רבה במועמדים שתרמו לפעילות ציבורית או קהילתית. הגשת בקשה למלגה נעשית דרך אתר האינטרנט בלבד .

למידע נוסף אודות המלגה של 2018

לפרטים והרשמה ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של היא”ס

 

פרויקט מלגות פיס להשכלה גבוהה

מפעל הפיס מסייע רבות לצמצום הפערים החברתיים בישראל. במסגרת זאת, משקיע מפעל הפיס משאבים רבים בתחום החינוך בישראל. במסגרת פרויקט מלגות פיס להשכלה גבוהה, מלגות לימודים מוענקות לסטודנטים שידם אינה משגת לממן לימודים אקדמיים, במטרה לעודדם להמשיך את לימודיהם ולסייע להם במימון שכר הלימוד.

* מלגת מפעל הפיס מוענקת לסטודנטים, שנרשמו לשנה ראשונה ללימודי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

* גובה המלגה הינו 30,000 ש”ח (10,000 שקל לשנה, למשך שלוש שנים רצופות).

* סטודנט המקבל מלגת פיס מחויב בתרומה לקהילה בהיקף של 130 שעות בשנה – במסגרת עמותת ידידים למען הנוער

לפרטים נוספים ולהרשמה

 

מלגות מטעם העמותה לניהול פרויקטים בישראל

העמותה לניהול פרויקטים לישראל מעוניינת לעודד מדענים ובעלי מקצוע צעירים לעסוק בתחום ניהול פרויקטים. היא מאפשרת להגיש בקשות לקבלת מלגה לסטודנטים העוסקים בתחום ניהול פרויקטים בישראל.
לפרטים נוספים והרשמה

 

מלגות ארגון יוצאי מרכז אתיופיה

ארגון יוצאי מרכז אירופה מעניק מלגות לימודים לסטודנטים השייכים לקהילת יוצאי מרכז אירופה.

לפרטים נוספים

 

מלגות לימודים של סחל”ב

מלגות הלימודים של סחל”ב מוענקות מטעם משרד החינוך לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.

המלגה תוענק על סמך השתתפות בפעילות חינוכית בגני ילדים או בבתי ספר, במהלך יום הלימודים בהיקף של 4 שעות שבועיות.

התכנית פועלת בפריסה ארצית ויש מגוון של מוסדות לבחירה.

השתתפות בפרויקט מעניקה מלגה עד גובה של 60% משכר לימוד יסודי באותה שנת לימודים.

לפרטים נוספים ולהרשמהלמידע לחצו כאן

 

מלגות לסטודנטים בני העדה הנוצרית

עמותת פורום גיוס העדה הנוצרית מעניקה מלגת סיוע לסטודנטים נוצרים לתואר ראשון בסך של 1500 ש”ח.

המלגות מיועדות לסטודנטים/יות בני/ות העדה הנוצרית הלומדים לתואר ראשון או למסלול הנדסאי במוסדות המוכרים ע”י המועצה להשכלה גבוהה, או ע”י אחד ממשרדי הממשלה.

המלגות מיועדות ליוצאי כוחות הביטחון והשירות הלאומי. עדיפות תינתן למי שהתנדב ופעל לטובת השתלבות בני העדה הנוצרית בחברה הישראלית.

את טופסי הבקשה והקריטריונים ניתן לבקש במייל: info@cecisrael.org

 

מלגת השראה

מלגה ייחודית בסך של עד 5,000 ש”ח, המיועדת לסטודנטים ומעניקה העשרה בנושאי אומנות, תרבות ומודעות יהודית.

לפרטים נוספים

ליצירת קשר יש לפנות לשירה בטלפון: 052-3003439 או במייל: hashraa10@gmail.com

 

מלגת משרד החינוך

המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מידי שנה מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי קבע, הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל”ג, וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי.
בקרן הסיוע קיים מסלול מלגות נוסף המיועד לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, והינם הורים לילד אחד לפחות ונכללים בתנאים מיוחדים.

לשאלות והבהרות ניתן ליצור קשר בטלפון: 1700-505-885

לפרטים נוספים

 

הפרויקט הלאומי לניצולי שואה

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית יחד עם המשרד לשוויון חברתי מפעילה את הפרויקט הלאומי פרויקט בו סטודנטים מסייעים לניצולי שואה, שרבים מהם אינם מוכרים לרשויות המדינה או לקרנות הסיוע.

מטרת הפרויקט נחלקת לשני מישורים: האחד, סיוע בבירור זכויות ניצולי השואה המגיעות להם על-­פי חוק ובמקרים רבים הם כלל לא מודעים לקיומן. במישור השני, איסוף סיפוריהם האישיים של הניצולים במטרה לשמר את הזיכרון ולעצב את תודעת החברה הישראלית.

אופי הפעילות – לאחר ההכשרה, יקבל כל סטודנט רשימת ניצולים מהרכז האזורי ויחל בפעילותו עם הניצולים. הפעילות תיעשה בתיאום עם הניצול בהתאם לנוחיות הסטודנט.

בעבור פעילות סמסטריאלית של 65 שעות, תוענק מלגה על סך 2,800 ש”ח. ההרשמה עד 10/03/2019.

משרתי מילואים יהיו זכאים לתוספת למלגה, באם ביצעו 25 ימי מילואים בין החודשים נובמבר 2018 – יולי 2019.

לפרטים נוספים

מלגה מקרן סיובצ’י

הקרן על שם מיריי ועדי סיובצ’י ז”ל תעניק בשנת הלימודים מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ו/או שני ו/או דוקטורט במוסדות לימוד המוכרים ע”י המל”ג.

המלגה עד גובה של 8,500 ש”ח לשנה במשך 3 שנים או עד לקבלת התואר (המוקדם מבניהם). המלגה מיועדת לסטודנטים העומדים בקריטריונים בלבד והם בגילאים 18-26 אשר עלו לישראל החל משנת 2010 ואילך, מהמדינות: צרפת, שוויץ, בלגיה ומרוקו.

בקשה לקבלת המלגה ניתן להגיש עד לתאריך 31.07.19, ע”י הטופס המקוון בלבד בקישור לבקשה יש לצרף את כתב ההתחייבות הרצ”ב כנספח.

לפרטים נוספים

מלגה לסטודנטים תושבי כפר סבא

קרן המלגות ע”ש שושנה ופנחס ספיר, בשיתוף מפעל הפיס, תכנית פרח ועיריית כפר סבא, מציעים מלגה עירונית לסטודנטים תושבי כפר סבא לשנת הלימודים תש”פ.

המלגה בגובה 10,000 ₪. מועד הגשה אחרון בתאריך 31.8.2019.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל”מרכז צעירים כפר סבא” במספר: 09-7640720

למידע לחצו כאן 

 

ניתן לבדוק התאמה למלגות נוספות באתר לימודים בישראל

 

 

שכר לימוד – תש”פ

שכר הלימוד באקדמית תל-אביב-יפו נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והוא זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות.

בלינק הבא תוכלו לקרוא את תקנות שכר הלימוד, הסבר על אופן חישוב שכר הלימוד, אפשרויות הסדרת שכר הלימוד ועוד.

*כל הכתוב לעיל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, עמכן הסטודנטיות – הסליחה

6086*

mirsham@mta.ac.il

תמיד טוב להיות גם חברים
בקמפוסים הוירטואליים שלנו

insta facebook youtube linkedin